Abstracts for Kortdage 2018

  • Alle
Analyser, der giver værdi i forvaltningen

Analyser, der giver værdi i forvaltningen

Anvendelse af geodata og GPS i Vejdirektoratets driftsudbud 2017

Anvendelse af geodata og GPS i Vejdirektoratets driftsudbud 2017

Bygningsinspektion med droner

Bygningsinspektion med droner

Cloud App til argumented reality

Cloud App til argumented reality

En national kortlægning af oversvømmelser fra vandløb

En national kortlægning af oversvømmelser fra vandløb

Et nyt Udinaturen for friluftsdata i Danmark

Et nyt Udinaturen for friluftsdata i Danmark

Forstå din bruger og lad dem fortælle dig deres behov

Forstå din bruger og lad dem fortælle dig deres behov

Hvad har geodata med DM i landevejscykling at gøre?

Hvad har geodata med DM i landevejscykling at gøre?

Kortdage når nye højder

Kortdage når nye højder

Markdræn til afløbssystemet, nationalt drænafstrømningskort

Markdræn til afløbssystemet, nationalt drænafstrømningskort

Medborgardialog i mobilen - Crowdsourcing med VR och 3D

Medborgardialog i mobilen - Crowdsourcing med VR och 3D

Mobiliser en bydel med førerløs teknologi

Mobiliser en bydel med førerløs teknologi

Nye ejendomsdata i drift – indhold, erfaringer og planer

Nye ejendomsdata i drift – indhold, erfaringer og planer

Nyt digitalt lærebogsprojekt om GIS og geodata

Nyt digitalt lærebogsprojekt om GIS og geodata

ONDA DIAS overview

ONDA DIAS overview

Plandata – et autoritativt grunddatasæt?

Plandata – et autoritativt grunddatasæt?

Rummet og Danmark anno 2018

Rummet og Danmark anno 2018

Satellitter i en kommunal kontekst

Satellitter i en kommunal kontekst

Single Photon Laserscanning - testprojekt Danmark og Sverige

Single Photon Laserscanning - testprojekt Danmark og Sverige

Skræddersyede GIS-analyser i værktøjskassen hos planlæggeren

Skræddersyede GIS-analyser i værktøjskassen hos planlæggeren

Smart City – mere end teknologi

Smart City – mere end teknologi

Storslåede resultater: Verdens (måske) bedste adressedata

Storslåede resultater: Verdens (måske) bedste adressedata

Termografisk trafik tracking – et døgns trafikadfærd i GIS

Termografisk trafik tracking – et døgns trafikadfærd i GIS

Vedligehold og kvalitetssikring af hydrologiske tilpasninger

Vedligehold og kvalitetssikring af hydrologiske tilpasninger

3D bymodel som kommunalt analyse- og formidlingssværktøj

3D bymodel som kommunalt analyse- og formidlingssværktøj

Climate Change as a Driver of Migration to the North?

Climate Change as a Driver of Migration to the North?

Copernicus

Copernicus' potentiale i natur- og miljøforvaltning

Deep learning på jordobservationsdata

Deep learning på jordobservationsdata

Deling af data skaber nye muligheder og bedre miljø

Deling af data skaber nye muligheder og bedre miljø

Effektiv bekæmpelse af invasive plantearter

Effektiv bekæmpelse af invasive plantearter

Effektiv renovering af vand-og spildevandsnet med satellitdata (Facillity management)

Effektiv renovering af vand-og spildevandsnet med satellitdata (Facillity management)

En GIS-baseret platform for grønlandske grunddataregistre

En GIS-baseret platform for grønlandske grunddataregistre

FME - fra Work Harder til Work Smarter

FME - fra Work Harder til Work Smarter

Geodatas rolle i værdiskabelsen i det moderne samfund

Geodatas rolle i værdiskabelsen i det moderne samfund

GIS-baseret beslutningsstøtte til bæredygtig havplanlægning

GIS-baseret beslutningsstøtte til bæredygtig havplanlægning

Hvordan holder EEA styr på drivhusgasserne i EU?

Hvordan holder EEA styr på drivhusgasserne i EU?

Hvordan sikres en optimal og valid rute for lastbiler?

Hvordan sikres en optimal og valid rute for lastbiler?

Højdemodel anvendt til prioritering af vejrabat afhøvling

Højdemodel anvendt til prioritering af vejrabat afhøvling

Kunden og leverandøren i krydsfeltet, hvor data mødes

Kunden og leverandøren i krydsfeltet, hvor data mødes

Kvalitet og effektivitet i felten med QGIS - gode driftskort

Kvalitet og effektivitet i felten med QGIS - gode driftskort

Nordjysk samarbejde omkring fælles friluftsdata

Nordjysk samarbejde omkring fælles friluftsdata

Ny GeoDanmark strategi: Danmark i udvikling

Ny GeoDanmark strategi: Danmark i udvikling

Nye offentlige ejendomsvurderinger og geografiske variable

Nye offentlige ejendomsvurderinger og geografiske variable

Open Source med GeoCloud 2

Open Source med GeoCloud 2

Retlige digitale kort

Retlige digitale kort

Satellitbilleder med EO Browser, Google Earth og LeoWorks

Satellitbilleder med EO Browser, Google Earth og LeoWorks

Seneste nyt om Galileo

Seneste nyt om Galileo

Teknisk masterplan og GIS

Teknisk masterplan og GIS

Visualisering - teknologien og overvejelserne bag designet

Visualisering - teknologien og overvejelserne bag designet

WEkEO - a DIAS platform

WEkEO - a DIAS platform

”Digitalt smarte bygninger”

”Digitalt smarte bygninger”

3DGIS – ikke kun en 3D-model!

3DGIS – ikke kun en 3D-model!

Borgerrettet lavbudget spildevandsplan på nettet

Borgerrettet lavbudget spildevandsplan på nettet

Byer er i 3D

Byer er i 3D

Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

DMI’ klimaatlas

DMI’ klimaatlas

Dronen som supplement til projektstyring

Dronen som supplement til projektstyring

ESA Space App Camp - Verdens bedste badestrand

ESA Space App Camp - Verdens bedste badestrand

Illustrativ styling af lag - QGIS tips og tricks

Illustrativ styling af lag - QGIS tips og tricks

IoT dataanalyse med Python

IoT dataanalyse med Python

Kunsten at finde grønt i en verden af gråt

Kunsten at finde grønt i en verden af gråt

Kystbane prædiktion med neuralt netværk ved brug af geodata

Kystbane prædiktion med neuralt netværk ved brug af geodata

Machine Learning og mønstergenkendelse

Machine Learning og mønstergenkendelse

MarkskadeGIS - open source til beregning af erstatninger

MarkskadeGIS - open source til beregning af erstatninger

Nemmere adgang til satellitdata

Nemmere adgang til satellitdata

Nye målinger af luftkvaliteten i Aalborgs bymidte

Nye målinger af luftkvaliteten i Aalborgs bymidte

Remote sensing of eelgrass using OBIA and Sentinel-2 imagery

Remote sensing of eelgrass using OBIA and Sentinel-2 imagery

SDFE vil tættere på brugerne - Business Analytics

SDFE vil tættere på brugerne - Business Analytics

Selvkørende biler og geodata

Selvkørende biler og geodata

Smutturen.dk - til opdagelser i nærheden

Smutturen.dk - til opdagelser i nærheden

TAPAS – et brugereksempel i Aarhus til effektivisering af driftsopgaver

TAPAS – et brugereksempel i Aarhus til effektivisering af driftsopgaver

Veje med få husstande - en statistisk beskrivelse

Veje med få husstande - en statistisk beskrivelse

Vejen mod det datadrevne Nirvana

Vejen mod det datadrevne Nirvana

Vurderingsportalen: Formidling af de nye ejendomsvurderinger

Vurderingsportalen: Formidling af de nye ejendomsvurderinger

Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed

Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed

Flere satellitbilleder på kommunekortet

Flere satellitbilleder på kommunekortet

HJÆLP - vi er blevet lagt sammen!

HJÆLP - vi er blevet lagt sammen!

Hvorfor betale, når du kan hente det gratis på nettet?

Hvorfor betale, når du kan hente det gratis på nettet?

Indendørs kortlægning i farver og billeder

Indendørs kortlægning i farver og billeder

Kunstig intelligens til detektering af markgrænser

Kunstig intelligens til detektering af markgrænser

MOIST - satellitdata til optimering af markvanding

MOIST - satellitdata til optimering af markvanding

Når (geo)data går under cover

Når (geo)data går under cover

Navigating the future

Navigating the future

Ny GeoDanmark systemunderstøttelse

Ny GeoDanmark systemunderstøttelse

SpaceAcademy@DK: uddannelse og efteruddannelse indenfor rum

SpaceAcademy@DK: uddannelse og efteruddannelse indenfor rum

Visuel understøttelse af den datadrevne kommune

Visuel understøttelse af den datadrevne kommune

Danmarks veje binder os sammen - nu også digitalt

Danmarks veje binder os sammen - nu også digitalt

Fortæl historier med kort

Fortæl historier med kort

Frit tilgængeligt GIS giver et frisk pust til branchen

Frit tilgængeligt GIS giver et frisk pust til branchen

Geospatial visualisering

Geospatial visualisering

Machine Learning til bygningsgenkendelse

Machine Learning til bygningsgenkendelse

Øget produktivitetsgevinst vha. en fælles dataplatform

Øget produktivitetsgevinst vha. en fælles dataplatform

ForsyningsGIS i forandring

ForsyningsGIS i forandring

Nyt skibsrutesystem i Skagerrak og Kattegat

Nyt skibsrutesystem i Skagerrak og Kattegat

Sh*thole Geography

Sh*thole Geography

Skråfoto for hele Danmark som frie data

Skråfoto for hele Danmark som frie data

Strukturel tilstandsovervågning af bygningskonstruktioner

Strukturel tilstandsovervågning af bygningskonstruktioner

Fordelen ved én samlet dataløsning til GIS og BI

Fordelen ved én samlet dataløsning til GIS og BI

Forudsigelighed af sociale og geospatiale mønstre

Forudsigelighed af sociale og geospatiale mønstre

Har vi styr på TV- og brøndinspektioner?

Har vi styr på TV- og brøndinspektioner?

Nye plandata – Nye muligheder

Nye plandata – Nye muligheder

En tidssvarende og bedre koordinering af gravearbejder i LER

En tidssvarende og bedre koordinering af gravearbejder i LER

Ministeren på Kortdage 2018

Ministeren på Kortdage 2018

Nye autoritative adressedata og deres anvendelsesmuligheder

Nye autoritative adressedata og deres anvendelsesmuligheder

LER-loven er ændret – udfordringer for off. myndigheder

LER-loven er ændret – udfordringer for off. myndigheder

There’s no such thing as a free lunch

There’s no such thing as a free lunch

Erfaringer med samgravningskoordinering i Esbjerg

Erfaringer med samgravningskoordinering i Esbjerg

Erfaringer med samgravningskoordinering i Aarhus

Erfaringer med samgravningskoordinering i Aarhus