Her ses Kortdages guldudstillere fra 2017 – en stor tak til dem!