Soirée

Dette års soirée bliver i selskab med Sigvard Stampe Villadsen, der vil fortælle ud fra overskriften “Skatten i Grønland”.

I 1952 var en nærtforestående atomkrig en begivenhed der blev regnet med i Danmark. I hemmelighed blev der afsat plads til massegrave blandt andet i København, og mange andre tiltag blev gennemført. I Geodætisk Institut blev samtlige fikspunktsskitser, opmålinger og beregninger mikrofotograferet, og i dyb hemmelighed blev to kasser med mikrofilm begravet på Grønland, så materialet kunne genfindes og bruges når ragnarok var ovre. Hvem der tog initiativ til mikrofotograferingen er ikke afklaret.

I 2002 dukkede informationerne om de nedgravede mikrofilm op i Geodatastyrelsen, og der blev indledt en eftersøgning internt i arkiverne for at indkredse hvor på Grønland der skulle ledes.

i 2012 blev der foretaget en mindre undersøgelse på Grønland af et muligt gemmested, men uden held, og samme år udkom en artikel i Landinspektøren om de nedgravede mikrofilm.

På basis af artiklen i Landinspektøren sendte Politiken i 2015 2 mand af sted på skattejagt i Grønland, en skattejagt der resulterede i en lang række artikler om jagten. Artiklerne blev også læst i Grønland, og i løbet af sommeren 2015 kom der informationer om et ukendt punkt i det grønlandske fjeld, der så så lovende ud, at Politiken – sammen med foredragsholderen endnu engang gik på skattejagt.

Foredraget vil kredse om skattejagten, både den i arkiverne, men også den på Grønland. Derudover vil foredraget forsøge at dykke ned i tankesættet der har ligget bag nedgravningen af skatten. Hvad har værdien af materialet været værd efter ragnarok, og hvordan regnede man med at kunne finde materialet igen?

Læs mere her