Online program for Kortdage 2017

Det overordnede program for Kortdage 2017 giver dig et hurtigt overblik over spor, oplæg, lokaler og de øvrige aktiviteter fordelt på onsdag, torsdag og fredag. På den måde kan du nemt planlægge hvilke aktiviteter – om det er oplæg, netværk, udstilling eller underholdning – der skal være med i dit Kortdagsprogram.

Klik på kalenderikonet for at lægge en aktivitet i din egen kalender. Klik på overskrifterne for at læse mere om aktiviteten.

Onsdag

 Onsdag 8. november
PlenumDet lille teaterRadiosalenGæstesalenUdstillingen
09:00 - 10:00Registrering og kaffe

10:00 - 10:15Velkommen: Vi sætter scenen for temaet "Geodata - en verden i bevægelse"
10:15 - 11:00Keynote: GIS- og geodata på vej mod “New Space”
Michael Linden-Vørnle, DTU Space

Fra rummet - ApplikationerDatafordelerBusiness IntelligenceI arkitektens fodsporTour de guldudstiller
11:00 - 11:30Satellitterne er over os – der er bevægelse i rummet!
Rasmus Borgstrøm, DHI GRAS


Effektiv monitorering ved hjælp af åbne satellitdata
Casper Fibæk, AAU, og NIRAS


Kortlægning af vertikale landbevægelser fra satellit
Joanna Levinsen, SDFE
Status på Datafordeleren
Georg Jensen, SDFE
Geo-specialisten skal på landkortet!
Allan Larsen, LIFA A/SOBS UDGÅR: Mapping Practices in Urbanism and Societal Change.
I stedet får I: CPH 17/17 - FILM med introduktion

Anders Hermund og Jørgen Eskemose Andersen
Guldudstillerne har ordet.
Fra standene i udstillingsområdet får guldudstillerne hver 15 minutter til at give deres bud på udviklingen i geodata-branchen.
11:30 - 12:00Teknikken bag Datafordeleren
Morten Lindegaard, SDFE
Hvordan ved en vidensvirksomhed, hvad den ved?
Christian Holmegaard Mossing, COWI
Why Linked data is a solution also for GIS and geodata
Bengt Paulsson, Sweco Position
12:00 - 13:00Frokost
Fra rummet - DatainfrastrukturGrunddataData ScienceDanmarks adresserOpen Air: I arkitektens fodsporTour de guldudstiller
13:00 - 13:30DIAS – Copernicus Data and Information Access Service
Kenan Vilic, DMI
Frie data - fælles målsætning men forskellige veje dertil
Lars Bodum, AAU

Danmarks højdemodel visualiseret i 3D i WebGL
Thomas Kjeldsen, Alexandra Instituttet
Kom og hør de seneste tiltag på adresseområdet.
Se for en kort stund verden gennem arkitektens multifacetterede briller.
Vi bevæger os rent fysisk gennem en del af Aalborgs arkitektoniske landskab til havne­­fronten. Rammen er den nyere arkitektur, og indholdet er oplæg fra Utzon Centeret samt abstracts­­­­ om nybyggeriets placering i ­Danmark, byplan i U-lande samt brug af geodata i virtuelle virkeligheder.
Guldudstillerne har ordet.
Fra standene i udstillingsområdet får guldudstillerne hver 15 minutter til at give deres bud på udviklingen i geodata-branchen.
13:30 - 14:00Satellitdataanalyse
Thomas Kjellberg Christensen, DMI
Det offentlige kartgrunnlaget: Norges nye satsing på temadata
Kjersti Nordskog, Kartverket
Automatiske metoder til kvalitetskontrol af vandløb
Hans Gregers Petersen, Septima P/S
14:00 - 14:30Galileo and EGNOS benefits
Alina Hriscu og Reinhard Blasi, The European GNSS Agency (GSA)
Tværoffentligt samarbejde om terræn-, klima- og vanddata
Thomas Ilum Damsgaard, SDFE
Brug af vector tiles i praksis
Morten Blemmer, Sweco
14:30 - 15:00Danmarks positionerings-infrastruktur
Marianne Knudsen, SDFE
OIS før, under og efter Grunddataprogrammet
Kristian K. Hansen, SKAT Ejendom
Enkel produktion af vector tiles med nye funktioner
Björn Harrtell, Septima
15:00 - 16:00Netværk og faglig inspiration
GevinstrealiseringDatabeskyttelseTips & teknik IFra rummet - Demosession Tour de Guldudstilling
16:00 - 16:30KLs arbejde med kommunale implementeringer af grunddata
Peter Lindbo Larsen, KL
Databeskyttelses-forordningen på KORT sigt og GIS på langt sigt
Sik Cambon Jensen, KMD A/S
6.000 brugere - historien om tre danske QGIS-plugins
Mie Winstrup, Septima
Copernicus hav- og klimaændringstjenesterne
Matilde Brandt Kreiner, DMI

Kommunale eksempler på anvendelsen af Copernicus-data
Rasmus Borgstrøm, DHI-GRAS

Samarbejde om remote sensing projekter i hovedstadskommunerne
Anne Marie Findsen, Helsingør Kommune

Brug af Copernicus-data forskellige steder i kommunen
Klaus Petersen, Aarhus Kommune
Guldudstillerne har ordet.
Fra standene i udstillingsområdet får guldudstillerne hver 15 minutter til at give deres bud på udviklingen i geodata-branchen.
16:30 - 17:00Digitalisering af manuelle processer med offentlige data
Preben Lisby, LIFA A/S
GPS-registrering af socialt udsatte borgere i Odense
Hans Skov-Petersen, KU
Native apps på få minutter
Lars Engelsby Mosbech, Geoinfo
17:00 - 18:00Pause (shower & shave)
18:00 - 19:00Udstillerreception
19:00 - 21:00Middag
SoiréeOpen air by night
21:15 - 22:15Skatten på Grønland
Sigvard Stampe Villadsen, GST
Byvandring i Aalborg

Torsdag

 Torsdag d. 9. november
PlenumDet lille teaterRadiosalenMusiksalenGæstesalenOpen air
09:00 - 09:45Keynote: Web GIS - and the Science of Where
Jack Dangermond, ESRI
09:45 - 10:30Netværk og faglig inspiration
På havet
Anvendelse
Forsyning - VærdiEjendomsdataTrafikMatchmaking
10:30 - 11:00Keynote: From a Maersk Captains Point of View
Søren Thuen og Thomas Hvilborg, Mærsk


Offshore vind og maritime spatiale data mod nye horisonter?
Anne Bryde-Procida, DONG Energy


Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat
Jan Nicolaisen, Orbicon


Søtransport i den danske havplan
Peter Dam, Søfartsstyrelsen
Effektiv og sammenhængende
forsyning - analysens resultater

Jens Brandt Sørensen, SDFE
Ejendomsdata - forandringer og muligheder
Peter Knudsen, SDFE
Hvordan kan GIS understøtte kollektiv trafik?
Gitte Schwartz, Movia
Studerende i dialog med Jack Dangermond
Studerende har her mulighed for en nærmere dialog med hovedtaler, Jack Dangermond
11:00 - 11:30Geodata-understøttet værdifastsættelse
Henrik Hove Christensen, LE34
Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen - og kommunen?
Jørgen Skrubbeltrang
Geodatastyrelsen
Større virksomheders stationsnærhedseffekt
Ida Maria Reiter, Erhvervsstyrelsen og AAU
Matchmaking - Studerende møder danske virksomheder
Virksomheder og offentlige myndigheder får mulighed for en kort præsentation for studerende og jobsøgende.
11:30 - 12:00Omkostningskort
Carsten Helsted, Atkins
Brugen af ejendomsdata – i dag, i morgen og i fremtiden?
Bent Hulegaard Jensen, AAU / Geopartner
Videoanalyse giver ny viden om trafikken
Jonas Hammershøj Olesen, COWI A/S
12:00 - 13:00Frokost Frokost for studerende
På havet
Teknik
Forsyning - PotentialeFremtidens ejendomsvurdering IGymnasie-konkurrenceIoTOpen Air: Besøg hos GST
13:00 - 13:30Semiautomatisk generering af dybdekurver og lodskudsvalg til søkort
Ian Berg Sonne, GST
Færre graveskader og gravegener
for samfundet i fremtiden

Jesse Martin Goodman, SDFE
Fremtidens ejendomsvurdering - rammesætning
Tina Svan Colding, Skatteministeriet
Kom og se gymnasieelever dyste i geofaglige færdigheder!
I år dyster eleverne i oprettelse af en
ny nationalpark.
Smart City – hvilken infrastruktur?
Jesper Kaae Petersen, COWI A/S
Kom og besøg
Geodatastyrelsens
domicil i Aalborg.

Omdrejningspunktet
for virksomhedsbesøget er ”Matriklen”.
13:30 - 14:00Arktiske data til fremstilling af søkort - nu også fra rum
Nikolaj Møller, GST
Can Machine Control prevent digging damages?
Steffen Friismose, Leica Geosystems
Vurderingsmodel for de kommende ejendomsvurderinger
Lasse S. Lindegaard, Skatteministeriet
Vær ikke en 'ID IoT' - det er bare dataindsamling i praksis
Søren Zebitz Nielsen, Sweco
14:00 - 14:30Søopmåling i Danmark og Grønland
Rune Bonnerup, Forsvaret
Augmented Reality - Erfaringer fra felten
Karina Topp, Aarhus Vand A/S
Manuelle ejendomsvurderinger og GIS
Lars Breumlund, Skatteministeriet
Få inspiration fra IoT-løsninger
og landsdækkende netværk

Dan Sander Petersen, Atkins
14:30 - 15:00Grøn LIDAR til kortlægning på lavt vand
Mikkel Skovgaard Andersen, Københavns Universitet
Planlægning af lokal
skybrudssikring

Søren K. Heinecke
CALL Copenhagen (HOFOR)
Ny ejendomsvurderings-model med
fokus på geodata

Brian Arreborg Hansen, SDFE
Aktivitetsanalyser i store bygningskomplekser og byområder
Tejs Scharling, Alexandra Instituttet
15:00 - 16:00Netværk og faglig inspiration
Plenum klargøres til Den Fine MiddagPå havet
Havplaner
Fremtidens ejendomsvurdering IIHøjdemodelTips & teknik IIGeoFit for fight
16:00 - 16:30GIS-baseret havplanlægning i Østersøregionen
Lise Schrøder, AAU, København
Kvalitetsløft af GeoDanmark-data i forbindelse med ny ejendomsvurdering
Eva Thorborg Mørk, SDFE
Kvalificering af naturgenopretning med de frie geodata
Mathias Lautrup Jepsen, Atkins
Kom og vær med, når Morten Fuglsang fra Sweco giver tips
og tricks til IoT.


OBS: Steve Wright,
Hexagon Safety & Infrastructure, er desværre blevet syg, hvorfor foredraget om Open Layers er aflyst. I stedet vil Morten Fuglsang udfylde hele sessionen med 1½ times foredrag, undervisning og dialog med deltagerne.

Den aktive session, hvor deltagernes puls kommer i vejret og hvor sveden drives frem.

GeoFit for fight foregår i lokale bag scenen og Plenum. Følg pilene!

Der er mulighed for omklædning tæt ved GeoFit-lokalet.
16:30 - 17:00Den danske MSDI (Marin Spatial DataInfrastruktur)
Elizabeth Hagemann, Geodatastyrelsen
Geokodning af bygninger i BBR
Inge Flensted, SKAT
Kan droneopmålte terrændata integreres i Danmarks Højdemodel?
Sten Frandsen, Odense Kommune
17:00 - 17:30Samarbejdet om Danmarks første
havplan

Suzanne Slarsky Dael, Søfartsstyrelsen
Nye plandata til brug for ejendomsvurderingen
Christine Brønnum-Johansen, Erhvervsstyrelsen
Droneopmålinger og CAD modeller i Danmarks Højdemodel
Thomas Mølhave, SCALGO
17:30 - 18:30Pause (shower & shave)
19:00 - 01:30Den fine Middag

Fredag

Fredag d. 10. november
PlenumDet lille teaterRadiosalenMusiksalenGæstesalen
09:00 - 10:00Keynote: Storytelling with maps
Duncan Clark, Kiln Data Visualisation Studio

10:00 - 11:00Netværk og faglig inspiration
Data på kryds og tværsBig Data på Roskilde FestivalKlimaDemografiUnder overfladen
11:00 - 11:30Den datadrevne forvaltning
Jeanette Mayland Olsen, Geomatic a/s

Roskilde Festival – Holdninger, værdier og udfordringer
Steen Bechmann Henningsen, Roskilde Festival

DHM - Nye data skaber mulighed for effektiv klimabeskyttelse
Eva Bøgh, SDFE

Nye metoder, ny viden, nye borgere
Berit Jonstrup, Svendborg Kommune

Nyt arkiv om undergrunden
ser dagens lys

Mikkel Wendelboe Toft, Geo

11:30 - 12:00Kan data skabe vækst for
din virksomhed?

Astrid Andersen, Svendborg Kommune
ARE YOU READY Roskildeeee!
Jan Juul Jensen, Geoinfo

Malstrøm: Et open source værktøj til skybrudsscreening
Thomas Balstrøm, KU

Folketal.dk - den demografske
vidensbank

Thomas Jensen, COWI

Advanced Marine Asset Survey
Andrew C Walker, MICE NIRAS

12:00 - 12:30 En fælles erhversdataportal
for Greater Copenhagen

Sussi Kjær, Ballerup Kommune
Verdens største Smart City Big Data live lab
Per Østergaard Jacobsen, CBS

Københavns Kommunes opfølgning på skybrudsprojekter
Mikkel Kappel, COWI

Simulating Global Population
Development and Climate Change

Carsten Kessler, AAU København

Vandet løber både over og under broen
Morten Revsbæk, SCALGO

12:30 - 13:00Afslutning
13:00 - 14:00Frokost

Vi tager forbehold for programændringer.

Se Kortdagskataloget.