Fremtidens ejendomsvurdering - rammesætning

Session

Fremtidens ejendomsvurdering

Abstract

Skatteministeriets departement nedsatte i efteråret 2014 et implementeringscenter for ejendomsvurdering (ICE). ICE har efterfølgende samarbejdet med SDFE, GST, ERST og SKAT-BBR om at tilvejebringe et nyt og forbedret datagrundlag for de kommende ejendomsvurderinger.

På de to sessioner om fremtidens ejendomsvurdering ved Kortdage 2017 præsenteres de nye ejendomsvurderingsmodeller og den manuelle sagsbehandling med fokus på anvendelsen af GIS.

Endvidere præsenteres status på arbejdet med at forbedre og beregne datagrundlaget inden for geografiske variable, BBR-data (geokodning af bygninger) og nye plandata.

Målgruppe

Deltagere, der interesserer sig for det nye ejendomsvurderingssystem. Her kan man også høre mere om, hvordan de fællesoffentlige grunddata finder ny anvendelse til at støtte op om en samfundsmæssig udfordring.

Yderligere uddybning af abstract

Regeringen nedsatte i september 2013 et ekspertudvalg, Engbergudvalget. Engbergudvalget skulle komme med anbefalinger til en ny vurderingsmodel for fast ejendom.

Modellen skulle danne grundlag for udarbejdelsen af ejendomsvurderingerne i 2018 og 2019. Udvalget skulle undersøge mulighederne for at forbedre kvaliteten af ejendomsvurderingerne for ejerboliger og erhvervsejendomme og komme med forslag til, hvordan et sådant ejendomsvurderingssystem skulle tilrettelægges.

Engbergudvalget anbefalede i september 2014, at der laves nye maskinelle vurderingsmodeller for ejerboliger og erhvervsejendomme. Blandt de væsentligste anbefalinger til de nye vurderingsmodeller var, at alle vurderinger bør bygge på objektive data og kriterier.

Det var udvalgets vurdering, at man med fællesoffentlige grunddata, herunder matrikeldata, GeoDanmark-data; BBR-data og plandata kunne tilvejebringe (nye) data af tilstrækkelig høj kvalitet til, at de kunne tjene som objektivt grundlag i vurderingsøjemed. Udvalget anbefalede derfor, at der arbejdes videre på at kvalitetsløfte data, forfine og udvikle metoder og variable til det nye ejendomsvurderingssystem.

Skatteministeriets departement nedsatte i efteråret 2014 et implementeringscenter for ejendomsvurdering (ICE). ICE har efterfølgende samarbejdet med SDFE, GST, ERST og SKAT-BBR om at tilvejebringe et nyt og forbedret datagrundlag for de kommende ejendomsvurderinger.

På de to sessioner om fremtidens ejendomsvurdering ved Kortdage 2017 præsenteres de nye ejendomsvurderingsmodeller og den manuelle sagsbehandling med fokus på anvendelsen af GIS.

Endvidere præsenteres status på arbejdet med at forbedre og beregne datagrundlaget inden for geografiske variable, BBR-data (geokodning af bygninger) og nye plandata.

Dette foredrag sætter rammen for de to sessioner om fremtidens ejendomsvurdering ved Kortdage 2017.

Fremtidens ejendomsvurdering - rammesætning
Skatteministeriet