Skatten på Grønland

Session

Soirée

Abstract

I 1952 var en nærtforestående atomkrig en begivenhed, der blev regnet med i Danmark. I hemmelighed blev der afsat plads til massegrave, blandt andet i København, og mange andre tiltag blev gennemført. I Geodætisk Institut blev samtlige fikspunktsskitser, opmålinger og beregninger mikrofotograferet, og i dyb hemmelighed blev to kasser med mikrofilm begravet i Grønland, så materialet kunne genfindes og bruges, når ragnarok var ovre.

En jagt efter skatten tog sin begyndelse i 2002, og den blev intensiveret i Grønland i 2015. Foredraget vil kredse om skattejagten – men vil også forsøge at dykke ned i tankesættet, der har ligget bag nedgravningen af skatten.

Målgruppe

Alle med interesser i kortlægning.

Yderligere uddybning af abstract

I 1952 var en nærtforestående atomkrig en begivenhed, der blev regnet med i Danmark. I hemmelighed blev der afsat plads til massegrave, blandt andet i København, og mange andre tiltag blev gennemført. I Geodætisk Institut blev samtlige fikspunktsskitser, opmålinger og beregninger mikrofotograferet, og i dyb hemmelighed blev to kasser med mikrofilm begravet i Grønland, så materialet kunne genfindes og bruges, når ragnarok var ovre. Hvem, der tog initiativ til mikrofotograferingen, er ikke afklaret.

I 2002 dukkede informationerne om de nedgravede mikrofilm op i Geodatastyrelsen. Der blev indledt en eftersøgning internt i arkiverne for at indkredse hvor i Grønland, der skulle ledes.

i 2012 blev der foretaget en mindre undersøgelse i Grønland af et muligt gemmested, men uden held. Samme år udkom en artikel i Landinspektøren om de nedgravede mikrofilm.

På basis af artiklen i Landinspektøren sendte Politiken i 2015 to mand af sted på skattejagt i Grønland. Det var en skattejagt, der resulterede i en lang række artikler om jagten. Artiklerne blev også læst i Grønland, og i løbet af sommeren 2015 kom der informationer om et ukendt punkt i det grønlandske fjeld, der så så lovende ud, at Politiken, sammen med foredragsholderen, endnu engang gik på skattejagt.

Foredraget vil kredse om skattejagten - både den i arkiverne, men også den i Grønland.  Derudover vil foredraget forsøge at dykke ned i tankesættet, der har ligget bag nedgravningen af skatten. Hvad har værdien af materialet været værd efter ragnarok? Og hvordan regnede man med at kunne finde materialet igen?

Skatten på Grønland
Sigvard Stampe Villadsen
Geodatastyrelsen (GST)