Semiautomatisk generering af dybdekurver og lodskudsvalg til søkort

Session

På havet

Abstract

Denne præsentation vil beskrive nye arbejdsgange og software til semiautomatisk behandling og fremstilling af kartografisk acceptable dybdekurver og lodskud fra detaljeret marint opmålingsdata til de færdige søkort. Udviklingen af teknologier til at behandle store mængder af detaljeret opmålingsdata har ikke fulgt med udviklingen i mængden af indsamlet data. Den kartografiske produktion er i dag stadig hovedsageligt en manuel og tidskrævende proces.

Software og arbejdsgange er udviklet gennem de seneste tre år med det mål at reducere den store mængde manuelt arbejde, som er forbundet med at producere kartografisk acceptable dybdekurver og lodskud.. Præsentationen vil fokusere på koncepterne bag softwaren og illustrere de nye teknologisk understøttede arbejdsgange for søkortproduktionen. Vi vil vise, hvordan algoritmeteknologi kan forbedre og effektivisere kartografens arbejde. Det har været afgørende at sikre kortkvaliteten og detaljegraden gennem matematiske og topologiske regler.

Præsentationen vil tage udgangspunkt i de første erfaringer med søkortproduktionen, først og fremmes med grønlandske og danske søkort. De foreløbige resultater fra projektet har vist signifikante effektiviseringsgevinster.

Målgruppe

Deltagere, der interesserer sig for kartografisk generalisering og for regelbaserede geografiske og topologiske metoder til fremstilling af smukke kurver og læsbare søkort.

Yderligere uddybning af abstract

Denne præsentation vil beskrive nye arbejdsgange og software til semiautomatisk behandling og fremstilling af kartografisk acceptable dybdekurver og lodskud fra detaljeret marint opmålingsdata til de færdige søkort.

Software og arbejdsgange er udviklet gennem de seneste tre år i et tæt samarbejde mellem kartografiske eksperter i den danske søkortafdeling i Geodatastyrelsen og algoritmeeksperter fra SCALGO. Præsentationen vil fokusere på koncepterne bag softwaren og illustrere de nye teknologisk understøttede arbejdsgange for søkortproduktionen. Vi vil vise, hvordan algoritmeteknologi kan forbedre og effektivisere kartografens arbejde. Præsentationen vil tage udgangspunkt i de første erfaringer med søkortproduktionen, først og fremmes med grønlandske og danske søkort.

Baggrunden for projektet er, at der i fremtiden vil være en signifikant stigning i den detalje og hastighed, hvormed marine opmålinger indsamles. Dermed er der også en markant stigning i den datamængde, som opsamles og efterfølgende skal behandles. Det er en udvikling, som hovedsageligt skyldes ændringer i sensorteknologi, hvor man har bevæget sig fra såkaldte singlebeam til multibeam scannere. Samtidig er der udviklet et øget behov for kortlægning og hyppig opdatering af større og større områder.

Udviklingen af teknologier til at behandle store mængder af detaljeret opmålingsdata til kartografisk acceptable dybdekurver og lodskud har ikke på samme måde fulgt med udviklingen i mængden af indsamlet data. Den kartografiske produktion er i dag stadig hovedsageligt en manuel og tidskrævende proces.

På denne baggrund har projektets mål været at reducere den store mængde manuelt arbejde, som er forbundet med at producere kartografisk acceptable dybdekurver og lodskud. Samtidig har det været helt afgørende at sikre kortkvaliteten og detaljegraden gennem matematiske og topologiske regler. De foreløbige resultater fra projektet har vist signifikante effektiviseringsgevinster.

Semiautomatisk generering af dybdekurver og lodskudsvalg til søkort
Ian Berg Sonne
Geodatastyrelsen