Geokodning af bygninger i BBR

Session

Fremtidens ejendomsvurdering

Abstract

Gode grunddata er en vigtig faktor i det nye ejendomsvurderingssystem. Ligeledes er stedbestemmelse i højsædet.

Da bygninger udgør en stor del af ejendomsværdien, er bygningernes stand og placering højaktuel. Det får dette projekt på plads.

Ved foredraget vil processerne i dette projekt, kommunernes involvering og de opnåede resultater blive gennemgået. Projektet vil være gennemført i størstedelen af landet i efteråret 2017, og de opnåede resultater vil således kunne vurderes.

Målgruppe

Alle, der har interesse i grunddata og ejendomsvurdering.

Yderligere uddybning af abstract

Gode grunddata er grundlaget for de nye ejendomsvurderinger, som skal være lovlige, ensartede og forståelige. Gode grunddata skal være geografisk relaterede, og dette er heldigvis et væsentligt element i opbygningen af ejendomsvurderingssystemet.

Bygnings- og Boligregistret (BBR) har netop i år fejret sit 40 års jubilæum. BBR har altid været og vil fortsat være et meget vigtigt element i de grunddata, der indgår i ejendomsvurderingen. BBR undergår derfor i disse år store forbedringer.

For at gøre registreret mere velegnet til at indgå i geografiske analyser, skal alle bygninger i BBR stedbestemmes eller placeres. Dette er en ændring i BBR-bekendtgørelsen, som blev indføjet i efteråret 2016. Placeringen skal fremover vedligeholdes af ejer og registreres af kommunerne på lige fod med alle andre oplysninger i BBR.

Placeringen eller geokodningen, som vi geodata-folk kalder det, er ligeledes en forudsætning for den store detaljering, der skal ske for registrering af erhvervsejendomme i BBR.

Geokodningen tager udgangspunkt i den frivillige registrering af bygningspunktkoordinater i BBR, som blev mulig fra 2014 som en del af grunddataprogrammet. BBR henhørte på det tidspunkt under det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters (MBBL) ressortområde. MBBL sikrede den gang, at alle bygninger i BBR fik tilknyttet et koordinatsæt.

Den geokodning, der nu foretages for at forbedre datagrundlaget for de nye ejendomsvurderinger, tager naturligvis udgangspunkt i det tidligere arbejde. Ligeledes sikres, at de kommuner, der gennem årene har foretaget geokodning primært med kortet som udgangspunkt, også får deres data inddraget.

Med udgangspunkt i disse grundlæggende data kigges alle bygninger igennem og tildeles forbedrede koordinater i BBR. Desuden tilknyttes BBRUUID’en netop én bygning i GeoDanmarks bygningsdatasæt. Det er et ambitiøst projekt, hvor det er kravet at nå op på meget høje dækningsgrader for geokodning af alle bygninger i BBR, dog afhængig af anvendelse.

Ved foredraget vil processerne i dette projekt, kommunernes involvering og de opnåede resultater blive gennemgået. Projektet vil være gennemført i størstedelen af landet i efteråret 2017, og de opnåede resultater vil således kunne vurderes.

Geokodning i BBR er ikke slut med dette projekt, men er nu heldigvis en regulær del af BBR. Projektets betydning for den fremtidige geokodning og de tanker, der gøres om den fremtidige vedligeholdelse, vil ligeledes blive berørt.