En fælles erhversdataportal for Greater Copenhagen

Session

Data på kryds og tværs i kommunerne

Abstract

Der er på nuværende tidspunkt ikke adgang til et system, der giver et samlet dataoverblik over den enkelte kommunes erhvervssammensætning og branchestruktur på tværs af den samlede erhvervsdemografi. Vi mangler et værktøj, der muliggør overordnede analyser af erhvervsudviklingen.

For at optimere erhvervsfremmetiltag og træffe beslutninger på et bedre grundlag, er der behov for en erhvervsdataportal i Greater Copenhagen under en fokuseret vækstdagsorden.

Oplægget vil indeholde eksempler på analyser og muligheder og en uddybning af proces og samarbejde med erhvervsområderne.

Målgruppe

Kommuner og andre med interesse i frie grunddata i anvendelse.

Yderligere uddybning af abstract

Der er på nuværende tidspunkt ikke adgang til et system, der giver et samlet dataoverblik over den enkelte kommunes erhvervssammensætning og branchestruktur på tværs af den samlede erhvervsdemografi og muliggør overordnede analyser af erhvervsudviklingen. For at optimere erhvervsfremmetiltag og træffe beslutninger på et bedre grundlag, er der behov for en erhvervsdataportal i Greater Copenhagen (fokuseret vækstdagsorden). Indsatsen har til formål at udbrede anvendelsen af – og forbedre datagrundlaget for – en fælles erhvervsdataportal, der er under udvikling i en tværkommunal arbejdsgruppe.

En række kommuner i københavnsområdet, forankret omkring "Greater Copenhagen" er gået sammen om at udvikle en open source portal, der kobler CVR-data med GIS-data, så man brugervenligt kan trække oplysninger om et områdes erhvervssammensætning og branchestruktur. Systemet rummer viden om den enkelte virksomheds omsætning, antal medarbejdere, historik samt overblik over til- og fraflyttede virksomheder.

Særligt gives der mulighed for at se erhvervsstrukturen i hele geografien samt få geografisk overblik på tværs af kommunerne. Medarbejderne i den lokale og specialiserede erhvervsservice (herunder væksthusene, Copenhagen Capacity, EU-kontorerne og klyngeaktører) kan med adgang til bedre erhvervsdata opnå styrket videngrundlag til det strategiske arbejde med erhvervsservice. Løsningen skal ses som et fælles værktøj.

Som led i udviklingen arbejdes der på at skaffe gratis og valide nationale grunddata til systemet. Portalen kan anvendes både i den lokale og specialiserede erhvervsservice.

Løsningen skal ses som et tværkommunalt samarbejde med særligt fokus på at udnytte de frie grunddata med det formål at generere større mængder fælles viden baseret på et omkostningsminimeret setup.

Endvidere skal det ses som endnu et tiltag til at få geodata og grunddata i anvendelse indenfor at nyt fagområde.

Oplægget vil indeholde eksempler på analyser og muligheder og en uddybning af proces og samarbejde med erhvervsområderne.

En fælles erhversdataportal for Greater Copenhagen
Ballerup Kommune