Ny ejendomsvurderingsmodel med fokus på geodata

Session

Fremtidens ejendomsvurdering

Abstract

Der er indgået en politisk aftale om et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem. Der er på den baggrund bl.a. behov for en række geografiske variable, der skal bidrage til at forbedre præcisionen af vurderingerne af 1,7 mio. ejerboliger. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) bidrager med at identificere og beregne de geografiske variable, der skal indgå som grundlag for ejendomsvurderingerne f.eks. afstand til nærmeste motorvej og kyst, men også beliggenheds- og udsigtsforhold.

Kom og hør, hvordan vi gik fra 22 datasæt fra 10 forskellige registre til 19 geografiske variable via cirka 50 mio. beregninger.

Dette oplæg giver en status på hvilke geodata og geografiske variable, der kan komme til at indgå i de kommende ejendomsvurderinger. Der vises eksempler på geografiske variable og på beregningsmetoder for disse.

Målgruppe

Alle med interesse i geografiske data, der anvendes i forbindelse med de kommende ejendomsvurderinger.

Yderligere uddybning af abstract

Der er indgået en politisk aftale om et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem. Der er på den baggrund bl.a. behov for en række geografiske variable, der skal bidrage til at forbedre præcisionen af vurderingerne af 1,7 mio. ejerboliger. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) bidrager med at identificere og beregne de geografiske variable, der skal indgå som grundlag for ejendomsvurderingerne. Informationerne skal være landsdækkende, aktuelle og af god kvalitet. Ikke mindst skal informationerne have forklaringskraft i vurderingen.

Kom og hør, hvordan vi gik fra 22 datasæt fra 10 forskellige registre til 19 geografiske variable via cirka 50 mio. beregninger.

Der er identificeret og specificeret en række forskellige variable med betydning for ejendomsværdien:

  • Afstandsvariable bidrager med information om nærhed til positive og negative fysiske forhold. Afstandsvariable beregnes som den kortest mulige afstand fra et adressepunkt til positive og negative fysiske forhold som f.eks. kyst eller trafikeret vej.
  • Beliggenhedsvariable bidrager med information om grundens beliggenhed og særlige forhold, der gør sig gældende for den enkelte grund. Beliggenhedsvariable beregnes som den samlede positive eller negative påvirkning af en given parameter som f.eks. uhensigtsmæssig grundform.
  • Udsigtsvariable bidrager med information om udsigten for den enkelte bolig via line-of-sight-analyser. Udgangsobjekter for udsigtsanalyser tilpasses højden på ejerboligen således, at udsigten kan beregnes korrekt fra kælder til kvist i etageejendomme.

Til beregningen indgår fællesoffentlige grunddata herunder specielt Danmarks højdemodel, Danmarks adresseregister, GeoDanmark og Matriklen. Data, som indgår i beregningerne, løftes kvalitetsmæssigt på fire udvalgte parametre: fuldstændighed, ensartethed, nøjagtighed og aktualitet.

Desuden indgår data fra en række eksterne partnere som eksempelvis vindmølledata fra Energistyrelsen, jernbaneinformation fra BaneDanmark og højspændingsledninger fra Energinet.dk.

Dette oplæg giver en status på, hvilke geodata og geografiske variable, der kan komme til at indgå i beregningsgrundlaget for de kommende ejendomsvurderinger. Der vises eksempler på geografiske variable og på beregningsmetoder for disse.

Ny ejendomsvurderingsmodel med fokus på geodata
Brian Arreborg Hansen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering