Manuelle ejendomsvurderinger og GIS

Session

Fremtidens ejendomsvurdering

Abstract

Det kommende ejendomsvurderingssystem er et af de store statslige IT-projekter og GIS er her et centralt omdrejningspunkt.

I forbindelse med de nye ejendomsvurderinger for hhv. ejerboliger i 2018 og erhvervsejendomme i 2019 skal der udvikles GIS til den manuelle sagsbehandling. Første version af GIS-løsningerne skal være klar til brug for ca. 750 sagsbehandlere den 1. april 2018.

Kom og hør om GIS i et integreret sagsbehandlersystem, hvor nye geodata såsom skråfotos og udsigtslinier anvendes til en bedre ejendomsvurdering.

Målgruppe

GIS-brugere i det offentlige.

Yderligere uddybning af abstract

I forbindelse med nye ejendomsvurderinger til ejerboliger i 2018 og erhvervsejendomme i 2019 skal Skatteministeriets Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) udvikle GIS-løsninger til den manuelle sagsbehandling. GIS-løsningerne skal være klar til brug for ca. 750 sagsbehandlere den 1. april 2018. Langt hovedparten af de 1,7 millioner ejerboliger vil blive maskinelt vurderet. En betragtelig del af ejerboligerne vil dog skulle vurderes manuelt.

Til at understøtte en objektiv og ensartet manuel vurdering er det nødvendigt med adgang til en stor palette af geodata. Der er til opgaven udarbejdet nye geodata. Det gælder f.eks. skråfotos for alle ejendomme og udsigtslinier på boligenhedsniveau. Vurderingsopgaven har også afstedkommet kvalitetssikring af eksisterende vurderingsrelevante geodata. Ud fra disse data er oprettet direkte afstande til bl.a. veje, kyst, skov og søer.

GIS-behovet er stort og anvendelsen skal ske på flere niveauer. Så vidt muligt skal sagsbehandlere anvende GIS-webløsninger, og her udfordres eksisterende løsninger med komplekse krav. Hovedopgaven er sagsbehandling på den enkelte vurderingsejendom, hvor GIS er integreret i det kommende sagsbehandlersystem. En udfordring er her integration til og visualisering af skråfotos, der udvikles i særskilte applikationer.

GIS er meget velegnet til analyser på større områder for at detektere vurderingsmæssige sammenhænge. En vigtig opgave er beregning af tillæg og nedslag i vurderingen for flere ejendomme ud fra samme kriterier. GIS anvendes også til kvalitetssikring af data og modelberegningen. Specielt i forbindelse med land- og skovbrugsvurderinger vedligeholdes endvidere en række temaer baseret på de matrikulære data.

I forbindelse med udsendelse af vurderingsmeddelelser udvikles en brugerportal, hvor boligejere kan få overblik over væsentlige geodata, der har dannet grundlag for vurderingen af ejendommen.

Et spændende projekt i den fremtidige vurdering er eventuel anvendelse af 3D bygningsmodeller med draperede skråfotos.

GIS-løsningerne udvikles løbende frem mod aflevering af ejendomsvurderingssystemet til den kommende Vurderingsstyrelse i 2020.

Manuelle ejendomsvurderinger og GIS
Skatteministeriets Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger