Teknikken bag Datafordeleren

Session

Datafordeler

Abstract

Datafordeleren introducerer forskellige tekniske muligheder i distributionen af grunddata, herunder geodata.

Hændelser er ny funktionalitet, som giver mulighed for at abonnere på hændelsesbeskeder dannet ved opdatering af data. Oplægget gennemgår arkitekturen for hændelser på Datafordeleren, samt hvordan man kommer i gang med at oprette abonnementer og modtage hændelsesbeskeder.

Udstilling af fx CPR- og CVR-data i REST-tjenester er ligeledes speciel for Datafordeleren. Oplægget præsenterer REST-tjenesterne på Datafordeleren generelt og sammenligner med tjenestetyper kendt fra geodata.

Geodata udstilles på Datafordeleren via velkendte tjenestetyper standardiseret af OGC. Brugerstyring er imidlertid ikke en del af standarderne. Oplægget gennemgår brugerstyring på Datafordeleren for forskellige tjenestetyper, specielt ved brug i GIS-klienter og webløsninger.

Målgruppe

Deltagere på Kortdage 2017 med interesse i Datafordelerens snitflader kan have interesse i oplægget. Målgruppen for oplægget er især IT-arkitekter og udviklere, der arbejder med systemer, som skal benytte hændelser og data fra Datafordeleren.

Yderligere uddybning af abstract

Datafordeleren er en ny distributionsløsning, som skal gøre grunddata let tilgængelige ved en fælles indgang for anvenderne. Grunddata omfatter data om fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Datafordeleren introducerer forskellige tekniske muligheder i distributionen af grunddata, herunder geodata.

Hændelser er ny funktionalitet, som giver mulighed for at abonnere på hændelsesbeskeder, der dannes ved opdatering af data. Datafordeleren distribuerer en kopi af hvert registers data. Ved opdatering af denne kopi har registeret mulighed for at udløse dannelsen af en hændelsesbesked. Dataanvendere kan derved få information om ændringer i data ved at abonnere på hændelsesbeskeder. Oplægget gennemgår arkitekturen for hændelser på Datafordeleren, og hvad dataanvendere skal gøre for at få hændelsesbeskeder. Vi ser på opsætning af abonnementer på hændelsesbeskeder og modtagelse af hændelsesbeskeder. Derudover ser vi på indholdet i hændelsesbeskeder, og hvad dataanvendere skal gøre for at hente data. Vi kommer således gennem hele flowet fra oprettelse af abonnement til modtagelse af hændelsesbeskeder og efterfølgende forespørgsler efter data.

Udstilling af traditionelle registerdata, fx CPR- og CVR-data, i REST-tjenester er ligeledes speciel for Datafordeleren. REST-tjenesterne på Datafordeleren har en ensartet struktur og følger principper for RESTful webservices, men er ikke standardiseret i samme omfang som tjenestetyperne kendt fra Open Geospatial Consortium (OGC). Oplægget præsenterer REST-tjenesterne i Datafordeleren med deres struktur og brug, og sammenligner dem derefter med de tjenestetyper, der benyttes til distribution af geodata. Datafordelerens REST-tjenester har både generelle parametre og tjenestespecifikke parametre, der er dokumenteret for den enkelte tjeneste. Vi ser på, hvordan man kommer i gang med at bruge REST-tjenester på Datafordeleren.

Geodata udstilles på Datafordeleren via velkendte tjenestetyper, der er standardiseret i OGC, fx tjenestetyperne WMS, WFS og WCS. Brugerstyring er imidlertid ikke en del af standarderne, og den er derfor specifik for Datafordeleren. På Datafordeleren har man implementeret en brugerstyring, der tilgodeser behovet for let adgang til nogle data og samtidig tilgodeser behovet for yderligere sikring af adgang til andre data og tjenestetyper ved hjælp af certifikater. Oplægget gennemgår brugerstyring på Datafordeleren for de forskellige tjenestetyper, specielt ved brug i GIS-klienter og webløsninger. Vi giver et overblik, så man kan komme i gang med den brugerstyring, der passer til egens behov for adgang til data og tjenester.

Teknikken bag Datafordeleren
Morten Lindegaard
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering