Status på Datafordeleren

Session

Datafordeler

Abstract

Når der i 2018 bliver adgang til alle grunddata på Datafordeleren, herunder geografiske data, bliver de nuværende distributionsløsninger udfaset. Det betyder, at brugerne skal omstille sig til at hente data på Datafordeleren i stedet for de nuværende løsninger.

Efter en tid, hvor Grunddatapakke 7 har haft stort fokus på teknikken bag platformen, er Datafordeleren nu ved at være klar til at udstille live-data.

Få en overordnet status på Datafordeleren herunder indblik i hvor langt, vi er kommet med implementeringsprojektet ved udgangen af 2017, samt hvilke data, der ligger i ”pipeline” i den trinvise implementering af grunddata frem mod udgangen af 2018.

Hør om:

  • Status på Datafordeleren ved udgangen af 2017
  • Datafordelerens tidsplaner og planer for transition
  • Planerne for geodata fra Kortforsyningen på Datafordeleren

Målgruppe

Det vurderes at mange deltagere på Kortdage 2017 vil have en overordnet interesse i Datafordeler-projektets fremdrift, og i særdeleshed være nysgerrige på planerne for de geografiske data, hvorfor oplægget vil have netop dette fokus.

Målgruppen for oplægget er især forretnings- og IT-ansvarlige, der skal i gang med at forberede overgangen til Datafordeleren i deres virksomhed/organisation.

Yderligere uddybning af abstract

Når der i 2018 bliver adgang til alle grunddata på Datafordeleren, herunder geografiske data, bliver de nuværende distributionsløsninger udfaset. Det betyder, at brugerne skal omstille sig til at hente data på Datafordeleren i stedet for de nuværende løsninger, herunder Kortforsyningen.

Grunddata er forretningskritisk for mange kommende anvendere. Det er derfor essentielt, at anvenderne får den rette information, som sikrer en god og stabil transitionsperiode, og at overgangen fra én platform til en anden bliver så let som muligt.

Efter en tid, hvor Grunddatapakke 7 (SDFE) og leverandøren, KMD, har haft stort fokus på at bygge teknikken bag platformen, er Datafordeleren nu ved at være klar til at udstille live-data. I november 2017 vil CPR-data og CVR-data efter planen være til rådighed på Datafordeleren.

Oplægget til Kortdage 2017 vil særligt kredse om tidsplaner og transition henimod slutningen af 2018.

Oplægsholderen giver også en overordnet status på Datafordeleren, hvor tilhørerne blandt andet får indblik i hvor langt, SDFE er kommet med implementeringsprojektet ved udgangen af 2017, samt hvilke data, der ligger i ”pipeline” i den trinvise implementering af grunddata frem mod udgangen af 2018, hvor alle grunddata vil være tilgængelige via Datafordeleren.

Der vil være særligt fokus på geodata og tidsplanerne for de geografiske data, som anvenderne fremover skal hente via Datafordeleren i stedet for Kortforsyningen.

Tilhørerne får indblik i:

  • Status på Datafordeleren ved udgangen af 2017
  • Datafordelerens tidsplaner og planer for transition
  • Planerne for geodata fra Kortforsyningen på Datafordeleren
Status på Datafordeleren
Georg Jensen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering