Droneopmålinger og CAD modeller i Danmarks Højdemodel

Session

Højdemodel

Abstract

For at bevare Danmarks Højdemodel som et relevant og tidssvarende datagrundlag, er der brug for hurtigt at kunne indarbejde planlagte eller ny-udførte terrænændringer i højdemodellen.

I vores præsentation vil vi vise, hvordan vi har udvidet Danmarks Højdemodel med hurtig og nem on-demand opdatering med nye terrænoverflader fra CAD-modeller og droneopmålinger.

Vi vil tage udgangspunkt i konkrete byudviklingsprojekter.

Målgruppe

Forsyningsmedarbejdere, rådgivende ingeniører og kommunale medarbejdere indenfor GIS, natur, miljø, vandløb og klimatilpasning.

Oplægget har desuden relevans for alle, der interesser sig for udviklingen inden for droner og opdatering af højdemodeller.

Yderligere uddybning af abstract

Danmarks Højdemodel anvendes af kommuner, forsyninger, stat og blandt rådgivere som det afgørende datagrundlag for en række vigtige analyser af blandt andet oversvømmelsesrisiko og sigtbarhed. Den meget detaljerede og nøjagtige højdemodel udgør i langt de fleste tilfælde et ganske fint udgangspunkt for disse analyser. Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor man ønsker at bruge højdemodellen til at analysere effekten af planlagt byudvikling eller byudvikling, som har fundet sted, siden højdemodellen blev opmålt i 2014 og 2015.

For at bevare højdemodellen som et relevant og tidssvarende datagrundlag, er der i disse tilfælde brug for hurtigt at kunne indarbejde planlagte terrænændringer fra CAD-modeller eller nye terrænopmålinger fra nogle af de mange droner, som efterhånden er på vingerne rundt omkring i Danmark.

I vores præsentation vil vi vise, hvordan vi har udvidet Danmarks Højdemodel med hurtig og nem on-demand opdatering fra CAD-modeller og droneopmålinger. Vi vil også vise, hvordan dette giver helt nye muligheder for at visualisere og udforske konsekvenserne af det planlagte eller ændrede landskab på oversvømmelsesrisiko fra stormflod og skybrud. F.eks. viser vi, hvordan det hurtigt kan kortlægges, om det ændrede terræn giver anledning til forstørret oversvømmelsesrisiko eller uhensigtsmæssige følger for naboområder.

Vores præsentation vil tage udgangspunkt i en række konkrete projekter fra kommuner, forsyninger og rådgivere. I gennemgangen af disse projekter vil vi blandt andet vise, hvordan landskabsarkitektens terrænmodel hurtigt integreres med Danmarks Højdemodel, således at vandhåndteringsaspekterne ved terrænmodellen kan efterprøves.

Endelig vil vi også vise, hvordan droneopmålinger af ny infrastruktur kan bruges til at efterprøve, om håndteringen af overfladevandet ved et vejanlæg er blevet som forventet. I vores præsentation vil vi have specielt fokus på, hvordan online analyser og databehandling kan hjælpe med at forløse potentialet ved de mange droneopmålinger, som løbende gennemføres af de danske kommuner og forsyninger.