Københavns Kommunes opfølgning på skybrudsprojekter

Session

Klima

Abstract

Hvordan får man et Excel-ark med 200 kolonner, GIS-data for 300 projekter, skybrudsgrene med ekstra oplysninger og dokumenter ind i ét samlet værktøj, der på en overskuelig måde kan sammenholde de store mængder data?

COWI og Københavns Kommune har udviklet et LedelsesInformationsVærktøj til håndtering af ovennævnte problemstillinger. Værktøjet skal bruges til styring af alle kommunens skybrudsprojekter ved at forbinde økonomiske data, GIS-data og tekstrapporter i én løsning. Herigennem kan der nemt skabes et klart overblik over, hvad status er på enten flere projekter sammenholdt i geografiske områder eller for et enkelt projekt.

Selve løsningen er webbaseret og har to indgange – administration og visning.

Målgruppe

Oplægget er for deltagere, der sidder med udfordringer, som kan relatere sig til følgende begreber:

 • - Beslutningsstøtte
 • - LedelsesInformationssystem
 • - Automatisering af afrapportering
 • - Træt af manuelt indtastnings- og beregningsarbejde
 • - Komplekse data
 • - Store excelark

Yderligere uddybning af abstract

Hvordan får man et Excel-ark med 200 kolonner, GIS-data for 300 projekter, skybrudsgrene med ekstra oplysninger og dokumenter ind i ét samlet værktøj, der på en overskuelig måde kan sammenholde de store mængder data, som indgår i projekterne? Hvilken metode kan anvendes, og hvordan håndteres udviklingen af en proces, der løbende flytter sig?

Løsningen her til er et værktøj, der giver et klart indblik i, hvad status er på enten flere projekter sammenholdt i geografiske områder eller for et enkelt projekt, og det giver mulighed for automatisk afrapportering.

COWI og Københavns Kommune har udviklet et LedelsesInformationsVærktøj, der samler op på økonomien i de knap 300 projekter, som udgør kommunens skybrudsikring og giver mulighed for hurtigt at kunne trække relevante oplysninger ud på forskellige niveauer.

Løsningen forbinder økonomiske data, GIS-data og tekstrapporter i én løsning med et samlet overblik.

Selve løsningen er webbaseret og har to indgange – administration og visning.

 • - Administrationsdelen består af et overskueligt og simpelt redigeringsmiljø, hvor projekter kan oprettes, vedligeholdes og suppleres med anden data.
 • - Visningsdelen er opdelt i forskellige former for visninger - med flere forskellige filtreringsmuligheder, således at styring og overblik kan fås i en passende skala og tilpasses den enkelte brugers behov.

Værktøjet er bygget på princippet om ingen redundante data.

GIS-data og de økonomiske data trækkes direkte fra de respektive produktionssystemer og suppleres med de nødvendige informationer, som forvaltningen løbende skal kunne tilpasse.

Det webbaserede værktøj muliggør:

 • - En signifikant besparelse i manuelt indtastnings- og beregningsarbejde
 • - En adgang til øjeblikkelig rapportering til en udvidet gruppe interessenter og ledere
 • - Løbende opfølgning som et internt redskab for sagsbehandlere og politikere i Københavns Kommune

Metodemæssigt gjorde vi en løbende skitsering sammen med workshops bærende for den agile udvikling, hvilket bidrog til at sikre forankring på tværs af organisationen.

Baggrunden for projektet var, at Københavns Kommune i efteråret 2015 vedtog at skybrudsikre København. Skybrudssikringen består af i alt ca. 265 projekter, hvoraf de første allerede er startet, og et par er afsluttet.

Skybrudssikringen dækker hele byen, så der er brug for en omfattende koordinering i forhold til andre projekter, f.eks. cykelstier, vejgenopretning osv.

At gennemføre planen kommer til at koste ca. 11 mia. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal løbende kunne redegøre for:

 • - fra hvilke kasser, projekterne finansieres fra. Det kender forvaltningen allerede fra andre anlægsprojekter. Det nye er her, at forvaltningen kan sende en regning videre til forsyningsselskabet (HOFOR), og de skal så stå på mål for overfor Forsyningssekretariatet
 • - opgaven med at have overordnet styring med kasserne, der er placeret hos forvaltningen. Forvaltningen har behov for hurtigt at kunne trække relevante oplysninger ud om projektstatus, økonomi, osv.