Vandet løber både over og under broen

Session

Under overfladen

Abstract

Den hydrologisk tilpassede højdemodel har i de seneste år udgjort en central del af datagrundlaget for kortlægninger af oversvømmelsesrisiko. I den hydrologisk tilpassede højdemodel antages det, at vand kun løber under broer og ikke henover dem. Specielt i bynære områder er dette en uheldig antagelse, da vejbroer henover mindre underføringer ofte forbinder store vandoplande.

Vi præsenterer en helt ny metode til at arbejde med Danmarks Højdemodel og de hydrologiske tilpasninger. Med denne metode vil vi vise, hvordan det er muligt at arbejde med krydsende vandveje, hvor vandet f.eks. både strømmer under en bro (igennem en hydrologisk tilpasning) og henover broen i højdemodellen.

Metoden har været anvendt til at producere en ny landsdækkende kortlægning. Baseret på denne kortlægning vil vi dykke ned i konkrete eksempler, som illustrerer metodens anvendelse.

Målgruppe

Forsyningsmedarbejdere, rådgivende ingeniører og kommunale medarbejdere indenfor GIS, natur, miljø, vandløb og klimatilpasning. Oplægget har desuden relevans for alle, der interesser sig for udviklingen inden for hydrologiske højdemodeller og for anvendelsen af de frie geodata.

Yderligere uddybning af abstract

I Danmark er vi velsignede med et godt datagrundlag for klimatilpasning og klimasikret byudvikling. Vi har adgang til både en højdemodel, som beskriver terrænoverfladen meget detaljeret, og hydrologiske tilpasninger, som beskriver de steder, hvor vand strømmer under terrænoverfladen i dræn, i rørlagte vandløb, igennem underføringer eller under broer. Derudover har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) produceret den hydrologisk tilpassede højdemodel, hvor de hydrologiske tilpasninger anvendes til at tilpasse (skære hul) i højdemodellen, således at vand kan strømme under broer, i dræn og igennem underføringer. Den hydrologisk tilpassede højdemodel har igennem flere år fungeret som det primære datagrundlag for oversvømmelseskortlægninger i stat, forsyninger og kommuner.

Anvendelsen af de hydrologiske tilpasninger til at skabe en ny tilpasset højdemodel er dog et tveægget sværd. Samtidig med, at man sikrer sig en korrekt beskrivelse af vandets strømning under f.eks. en bro, ødelægger man beskrivelsen af vandets strømning henover broen. I praksis betyder dette, at alle oversvømmelseskortlægninger, som udføres på den hydrologisk tilpassede højdemodel, antager, at vand kun strømmer under broer og igennem rørlagte vandløb og ikke henover disse. Specielt i urbane områder, hvor veje bruges til transport af overfladevand, er denne antagelse uheldig og kan føre til væsentlige fejl i oversvømmelseskortlægninger.

I vores oplæg vil vi præsentere en helt ny metode til at arbejde med Danmarks Højdemodel og de hydrologiske tilpasninger. Med denne metode vil vi vise, hvordan det er muligt at arbejde med krydsende vandveje, hvor vandet f.eks. både strømmer under en bro (igennem en hydrologisk tilpasning) og henover broen i højdemodellen.

Metoden har været anvendt til at producere en helt ny landsdækkende kortlægning ud fra de 250 milliarder højdepunkter i Danmarks Højdemodel og de 150.000 hydrologiske tilpasninger, som blev frigivet af SDFE i foråret 2017. Baseret på denne kortlægning vil vi dykke ned i konkrete eksempler, som viser, hvordan metoden udnytter det fulde potentiale i datagrundlaget til markant at forbedre oversvømmelseskortlægninger. Dermed forbedres også arbejdet med klimatilpasning og klimasikret byudvikling.