6.000 brugere - historien om tre danske QGIS plugin

Session

Tips & Teknik I

Abstract

Flere end 6000 brugere har downloadet pluginet GeoSearchDK, der gør det muligt at søge efter danske adresser og stednavne i det populære open source GIS-system, QGIS. Ligeledes har der de seneste 10 måneder være mere end 6000 downloads af Kortforsyningspluginet, der kan bruges til let at få vist data fra Kortforsyningen.

I dette oplæg fortæller jeg historien om disse to populære plugins. Historien suppleres med fortællingen om QLR-browseren, der er et eksempel på, hvordan tre kommuner er gået sammen om at få udviklet funktionalitet, der letter det daglige arbejde, og hvor både danske og udenlandske brugere får værdi af løsningen.

I indlægget vil jeg reflektere over de ret forskellige forløb, der har ført til de succesfulde plugins, der er en vigtig del af mange brugeres hverdag. Jeg vil også berøre forudsætningerne, der skal være på plads for, at det lykkes at skabe opbakning til udviklingen.

Målgruppe

Dette er et oplæg for deltagere, der interesserer sig for teknologisk udvikling, og som gerne vil høre eksempler på succeshistorier fra danske plugins udviklet til QGIS.

Yderligere uddybning af abstract

Der er en række danske plugins til QGIS, som på ganske kort tid har fået stor success og er blevet downloadet af rigtig mange GIS-brugere. I oplægget vil jeg fortælle om tre plugins: GeosearchDK, Kortforsyningen og QLR-browseren. Hver især har de sin unikke historie om, hvordan pluginet er blevet skabt. Disse plugins nu er en vigtig del af mange danske GIS-brugeres hverdag.

Jeg vil starte med historien om Geosearch DK som min kollega, Asger, lavede for tre år siden. Dette plugin gør det muligt at søge efter danske adresser, stednavne og matrikler. I dag er pluginet det mest downloadede danske plugin. Vi får meget positiv feedback på pluginet og en række kommuner har støttet udvidelser både økonomisk og med tilføjelser til koden.

Dernæst vil jeg fortælle historien om det knap 1-årige Kortforsyningsplugin, som allerede er blevet downloadet mere end 6.000 gange, sandsynligvis primært af danske brugere. Kortforsyningspluginet gør det let at få vist Kortforsyningens data. Det er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som står bag dette plugin. Denne historie viser hvilken interesse, en styrelse kan have i at få udviklet til open-source projekter.

Den sidste historie, jeg vil fortælle, handler om QLR-browseren, hvor tre kommuner gik sammen for at få udviklet et plugin til let at søge og tilføje data. Sammen med kommunerne fik vi defineret deres fælles behov til pluginet.

På baggrund af disse historier, der eksemplificerer tre meget forskellige måder på hvordan, man kan udvikle plugins, vil jeg komme med mine bud på hvad, der skal til for at skabe succesfulde plugins, der er en vigtig del af mange brugeres hverdag. Endelig vil jeg berøre hvilke forudsætninger, der skal være på plads for, at det lykkes at skabe opbakning til udviklingen.

6.000 brugere - historien om tre danske QGIS plugin
Septima