Geodata i den virtuelle virkelighed

Session

I arkitektens fodspor

Abstract

Teknologien vil, at grænsen mellem den fysiske og den digitale verden bliver stadigt mindre og mindre. Virkeligheden og data smelter sammen i en ny virtuel virkelighed, hvor visualiseringen af sammenkørte data vises i et helt nyt perspektiv.

Den virtuelle virkelighed er ikke bundet af tid og sted, så når du træder ind i den, frigør du dig selv og dine data fra den statiske virkelighed og skaber dynamik vha. fysiske interaktioner.

Hvordan så virkeligheden ud for 20 år siden, og hvordan har udviklingen påvirket den virkelighed, vi ser i dag? Hvordan ønsker vi, den skal se ud, og hvad skal vi gøre for at komme dertil?

Er teknologien moden til brug i den virkelige verden og hvilke udfordringer, er der forbundet med udviklingen af løsninger til disse platforme?

Målgruppe

Mister du nogle gange koblingen mellem data og virkelighed? Savner du at kunne være til stede på et givent sted, uden at skulle bruge rejsetid? Ønsker du, at se geodata blive bragt til live i den fysiske verden og give nye vinkler, du ikke før havde set?

Yderligere uddybning af abstract

Geodata er baseret på virkeligheden og den verden, vi ser omkring os. Når de er indsamlet forsvinder de ind i et digitalt univers, hvor de bor, bliver manipuleret og bliver sammenkørt med andre data for at skabe beslutningsgrundlag og værdi. På trods af, at data har rod i den fysiske verden, er disse afkoblet fra den fysiske verden, når de bearbejdes. Ny teknologi gør det muligt at nedbryde barrieren mellem den fysiske og den digitale verden – men hvilke muligheder giver det?

Ved at påføre dig et sæt briller kan den fysiske verden beriges med data i realtid. Dette giver helt nye muligheder for at arbejde med data, da disse bliver visualiseret på en ny måde. Det vil eksempelvis være muligt at se matrikelgrænser optegnet i den virkelige verden. Udover visning af den aktuelle grænse, vil det også være muligt at visualisere historiske data og ændringer i realtid. Er en bygning eksempelvis lovligt opført? Hvilke love og bestemmelser er eventuelt overtrådt, og hvordan har dette udviklet sig over tid? Stemmer det, der iagttages, overens med oplysningerne i BBR?

Ved at kombinere regnekraften fra cloud computing med dataopsamling fra felten, giver dette nye muligheder for at analysere og visualisere data i realtid. En drone vil eksempelvis kunne indsamle data i felten, sende dette til behandling i skyen og herefter berige det, der iagttages med resultatet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller ønsker om tilretning, kan disse laves og manipuleres ved håndbevægelser og fysiske manipulationer. Dette giver nye muligheder for samarbejde og interaktion, da flere personer kan se og manipulere data samtidig. Hvordan påvirker støjgener fra eksempelvis toge efter opførsel af støjskærme?

Hvor moden er teknologien, og hvilke tekniske udfordringer er der forbundet med udvikling til disse løsninger? Det vil vi besvare ved at løse en række georelaterede udfordringer. Vi vil demonstrere, hvordan disse tager sig ud i den virtuelle verden.

Hvor langt kan vi komme, og hvordan kan data sammenkøres og bøjes ind i den virkelige verden på nye måder, der ikke er set før? Tag med på en virtuel rejse og bliv klogere på, hvordan ny teknologi smelter det virtuelle og det reelle sammen.

Geodata i den virtuelle virkelighed
Daniel Aagren Madsen
KMD