Satellitterne er over os – der er bevægelse i rummet!

Session

Fra rummet

Abstract

I disse år opsendes der flere satellitter end nogensinde før, hvilket medfører en sand databølge af satellitbilleder af jorden. Sideløbende udvikles hele tiden nye metoder til at analysere de forskellige typer af satellitbilleder.

Hvad er op og ned, og hvad er seneste nyt fra rummet? En væsentlig ny datakilde er Sentinel-data, som vil være en central kilde til hyppig information omkring miljøet de kommende år. Vi har gennem de seneste år arbejdet intensivt med disse nye data, og vi deler gerne ud af vores erfaringer med at arbejde med data.

Kom og hør, hvad satellitbilleder kan bibringe af information. Forhåbentligt vil du blive inspireret til egne anvendelser af disse fantastiske data fra rummet. Oplægget henvender sig til alle, der har interesse i at overvåge ændringer fra oven, hvad enten du er ny eller erfaren bruger af data fra rummet.

Målgruppe

Deltagere fra kommuner, styrelser og virksomheder, som har interesse i at overvåge ændringer i landskab, by eller havmiljø ved at anvende satellitbilleder.

Oplægget henvender sig til alle, der har interesse i at overvåge ændringer fra oven, hvad enten du er ny eller erfaren bruger af data fra rummet.

Yderligere uddybning af abstract

I disse år opsendes der flere satellitter end nogensinde før, hvilket medfører en sand databølge af satellitbilleder af jorden. Sideløbende udvikles hele tiden nye metoder til at analysere de forskellige typer af satellitbilleder. Den teknologiske og økonomiske udvikling inden for satellitbaseret jordobservation går meget stærkt i disse år - men hvad er op og ned, og hvad er seneste nyt fra rummet?

Vi arbejder med at holde os konstant opdateret på netop dette felt, hvor vi igennem mere end 15 år har leveret skræddersyet satellitbaseret information til en række danske aktører. I oplægget vil jeg forsøge at give et overblik over de nyeste datakilder og seneste tendenser inden for satellitbaseret Remote Sensing, samt give eksempler på hvordan, disse data er anvendt i en dansk kontekst.

En væsentlig ny datakilde er de nye Sentinel-data, som vil være en central kilde til hyppig information om miljøet de kommende år. Med ugentlig dækning af frit tilgængelige radar / SAR og optiske data med relativ høj detaljeringsgrad, udgør Sentinel-data et godt udgangspunkt for hyppige tidsserieanalyser. Vi har gennem de seneste år arbejdet intensivt med Sentinel-data, og har arbejdet med at bringe disse data helt ud på de danske skriveborde og sikre deres anvendelse. I oplægget vil jeg fremvise konkrete eksempler på, hvordan en kombineret brug af automatiseret billedanalyse, teknikker og satellitdata øger kvaliteten af information om landskabet.

Indlægget vil demonstrere konkrete anvendelser af satellitbilleder inden for kortlægning og overvågning af både land og vand, herunder kortlægning af landbrugsarealer, ændringsudpegning og overvågning af havmiljøet.

De nye datakilder medfører enorme datamængder. Copernicus-programmet, som Sentinel-data tilhører, anses for at være blandt de allerstørste dataproducenter (over 6 Tb om dagen), hvilket stiller store krav til håndtering og bearbejdning af data. Når først, der er etableret et dataflow og en processering af de indkommende billeder, er der til gengæld en lang række potentielle muligheder for at udnytte disse data.

Kom og hør, hvad satellitbilleder kan bibringe af information. Forhåbentligt vil du blive inspireret til egne anvendelser af disse fantastiske data fra rummet.