Smart City – hvilken infrastruktur?

Session

IoT

Abstract

Mange kommuner i Danmark, organisationer og byer omkring på kloden arbejder med Smart City-initiativer.

Forudsætningen for en Smart City er eksistensen af tekniske infrastruktur. Anvendelserne spænder bredt, og der er mange tekniske løsninger. Derfor kan valg af teknologi og leverandører være vanskeligt og med risiko for fejlinvestering.

Det er vigtigt med en strategisk tilgang til realisering af Smart City-projekter, der fastlægger de overordnede visioner og mål for projekterne. Det er ligeledes vigtigt, at sammenholde anvendelserne med teknologi, herunder at se på muligheder og begrænsninger, samt økonomi.

Med udgangspunkt i løste rådgivningsopgaver redegøres for de tekniske og arkitekturmæssige overvejelser, som en organisation bør forholde sig til. Dette gælder i forbindelse med analyse, specifikation og teknisk due diligence ved valg af den infrastruktur, der bedst mulig understøtter en bred vifte af Smart City-initiativer.

Målgruppe

Konferencedeltagere med interesse eller ansvar for digitalisering, IoT, data, arkitektur og Smart City-løsninger.

Yderligere uddybning af abstract

Mange kommuner i Danmark, organisationer og byer rundt omkring på kloden arbejder med Smart City-initiativer af forskellig karakter og formål.

Begrebet "Smart City" dækker over anvendelse af informationsteknologi og data til at forbedre livet for borgere og virksomheder. De data, der indgår, er meget ofte geodata. Som udgangspunkt i byer, men i princippet også uden for byerne, handler Smart City om at forbedre bæredygtighed og omkostningseffektivisere. Smart City-teknologi kan understøtte og fremme mobilitet, reducere miljøbelastning og energiforbrug, reducere effekten af klimaforandringer, fremme deleøkonomi, attraktion af lokalområder, øge borgernes sikkerhed og forbedre kommunikationen mellem borgere og myndigheder.

Den grundlæggende forudsætning for etablering af Smart City-initiativer er tilstedeværelsen af den nødvendige infrastruktur, det vil sige sensorer, netværk, standarder og software, som mange leverandører har deres bud på. Da anvendelsesområderne spænder så bredt, og der er tilsvarende mange tekniske løsninger, kan valget af teknologier og leverandører være vanskeligt og med stor risiko for fejlinvesteringer. Denne risiko forøges, hvis organisationen gennemfører flere Smart City-projekter parallelt uden arkitekturmæssig koordination.

Det er derfor vigtigt med en strategisk tilgang til realisering af Smart City-projekter, der fastlægger de overordnede visioner og mål for projekterne. Desuden bør anvendelserne sammenholdes med den til rådighed værende teknologi. Herunder skal der ses på muligheder og begrænsninger, samt ikke mindst økonomien. Med denne tilgang in mente bør Smart City-projekter følge almindelige retningslinjer for gennemførelse af digitaliseringsprojekter og kan gøre brug af relevante "best practices" fx OIO-arkitekturguiden.

Vi har løst flere rådgivningsopgaver med relation til Smart City-infrastruktur samt implementeret løsninger. I dette indlæg vil vi, med udgangspunkt i rådgivningsopgaverne, redegøre for en række af de arkitekturmæssige overvejelser (strategiske, forretningsmæssige og tekniske), som en organisation skal igennem i forbindelse med analyse, specifikation og teknisk due diligence omkring valg af infrastruktur, der bedst muligt understøtter Smart City-initiativer bredt. Fremlæggelsen vil endvidere indeholde business cases for forskellige løsningsmodeller - herunder økonomi ved eget ejerskab til infrastruktur i forhold til abonnementsbaserede tjenester, såsom netværk og cloud computing.

Indlægget vil fokusere på:

  • Analyse og specifikation af anvendelser (use cases)
  • Valg af infrastrukturkomponenter og teknisk due diligence
  • Teknologiske fordele og ulemper ved de forskellige komponenter i forhold til use cases
  • Analyse af de økonomiske forhold