Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen - og kommunen?

Session

Ejendomsdata

Abstract

Er du klar til Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen, når de bliver taget i brug næste sommer?

Indlægget vil præsentere de ændringer, der kommer med udvidelse af Matriklen med bl.a. ejerlejlighed, bygning på fremmed grund og ny kommuneklient til udstykningskontrol. De ændringer, der kommer med etablering af Ejerfortegnelsen som applikation og register for administrative ejer- og administratoroplysninger, vil også blive præsenteret.

Indlægget vil primært henvende sig til kommunale medarbejdere og andre, der arbejder med ESR eller med udstykningskontrol. Præsentationen bliver krydret med oplevelser og erfaringer fra slutbrugertesten med kommunale medarbejdere, landinspektører og medarbejdere fra Tinglysningsretten. Slutbrugertesten gennemføres i efteråret 2017.

Afslutningsvis fortæller vi om implementeringen og det videre fælles forberedelsesarbejde frem til, at systemerne tages i brug, i sommeren 2018.

Målgruppe

Målgruppe er kommunale medarbejdere, der arbejder med ejendoms- og ejeroplysninger i ESR eller med besvarelse af ”den grønne erklæring” i udstykningsprocessen.

Målgruppen omfatter også GIS-medarbejdere, særligt i kommunerne, samt andre med interesse for implementering af ejendomsdatadelen under Grunddataprogrammet.

Yderligere uddybning af abstract

Grunddataprogrammet bliver implementeret i sommeren 2018. Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen indgår som to centrale dele af ejendomsdelprogrammet.

De to systemimplementeringer vil betyde en del ændringer og nyskabelser for kommunale medarbejdere, der i dag varetager opgaver med ejendoms- og  ejeroplysninger i ESR. ESR er ved at blive udfaset, men hvad kommer der i stedet for de mange opgaver, der hidtil er blevet varetaget i kommunerne med ESR?

Intentionen med indlægget er, at kommunale medarbejdere kan få præsenteret de ændringer og nyskabelser i forhold til ESR, der sker med Matriklen og Ejerfortegnelsen. Der sker blandt andet følgende:

  • Ejerlejlighed bliver registreret i Matriklen
  • Bygning på fremmed grund bliver noteret i Matriklen
  • Kommunale medarbejdere får en kommuneklient og landinspektører får en landinspektørklient til at lave udstykningskontrol med i ejendomsdannelsen
  • Ejerfortegnelsen vil overtage ESRs rolle med at være det administrative register for ejer- og administratoroplysninger
  • Der vil ske en tidlig udstilling af de matrikulære forandringer, der er på vej i en sag, så interesserede aktører ikke behøver at vente på den endelige registrering i Matriklen
  • Bygninger på søterritoriet bliver registret i det nye register for bygninger på søterritoriet
  • Registrering af ejendomsbeliggenhed vil overgå fra registrering i ESR til registrering i et nyt ejendomsbeliggenhedsregister

Indlægget vil komme omkring hvordan, oplysningerne dannes i de nye processer, og hvordan, der bliver adgang til oplysningerne i Ejerfortegnelsen og Matriklen med de nye ”sideregistre”.

Når Kortdage 2017 afholdes i november, vil der være gennemført slutbrugertest med deltagelse af kommunale medarbejdere, landinspektører og medarbejdere hos Tinglysningsretten. Præsentationen vil blive krydret med oplevelser og erfaringer fra denne test.

Afslutningsvis vil indlægget komme ind på implementeringsplanen og det videre fælles forberedelsesarbejde frem til Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen tages i brug i sommeren 2018.

Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen - og kommunen?
Geodatastyrelsen