Hvordan kan GIS understøtte kollektiv trafik?

Session

Trafik

Abstract

Hverdagen i Danmarks største trafikselskab stiller store krav til GIS-løsninger og det underliggende geodata. Movia servicerer årligt ca. 220 mio. passagerer i  den kollektive transport og skal løbende forholde sig til ændringer i den overordnede trafikinfrastuktur.

Således vil Bynet 2019, udbygningen af Metro Cityringen og Hovedstadens Letbane kræve væsentlig nytænkning af hele busnettet.

Hør om Movias væsentligste GIS-løsninger, der spænder bredt over desktopGIS, WebGIS og mobilGIS, og hvor realtidsdata er med til at fortælle passageren, hvornår næste busafgang er.

Målgruppe

Alle GIS-interesserede, trafikplanlæggere, samt kommunale driftsfolk.

Yderligere uddybning af abstract

Oplægget sætter fokus på Movias daglige brug af GIS og geodata, herunder hvordan GIS anvendes internt i Movia og hvordan GIS-løsninger og geodata publiceres og anvendes offentligt.

Movia er Danmarks største trafikselskab og dækker Sjælland og Øerne. Det er ejet af 45 kommuner og 2 regioner, og arbejder for øget mobilitet på hele Sjælland gennem en sammenhængende, enkel og miljøvenlig kollektiv transport. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne.

GIS og geodata spiller en stor rolle i samarbejdet med kommuner og regioner, hvor vi understøtter rådgivning og planlægning af den kollektive transport på tværs af bus, lokalbaner og flextrafik.

Hvert år servicerer vi ca. 220 mio. passagerer. Eksterne vognmænd betjener dagligt 430 buslinjer med 1200 busser. Dertil kommer 10 lokalbaner og flextrafik. I GIS-databasen vedligeholdes i øjeblikket  ca. 14.000 aktive stoppesteder, og der kommer løbende nye stoppesteder til. Intet er statisk og derfor vil Bynet 2019, udbygningen af Metro Cityringen og Hovedstadens Letbane kræve væsentlig nytænkning af hele busnettet.

Den samlede økonomi udgør godt 4 mia. kroner årligt, hvoraf knap halvdelen dækkes af billetindtægter fra passagerer i bus, tog og flextrafik. Det betyder, at kommuner og regioner hvert år investerer over 2 mia. kroner i den kollektive trafik i drift af bus- og lokalbane samt i kørsel af særlige grupper. Der stilles derfor store krav til interne data, processer og systemer, for at vi er i stand til at udfylde vore forpligtelser.

Oplægget indeholder gennemgang af nuværende væsentlige systemer og løsninger, der dagligt opfylder behov for mange brugere. Således varierer GIS-løsningerne fra at understøtte behov for ændring af stoppesteder i den centrale database, over indsamling og udstilling af realtidsdata, til en App med registrering af chaufførfaciliteter på endestationerne.

Hvordan kan GIS understøtte kollektiv trafik?
Gitte Schwartz
Movia