Nye metoder, ny viden, nye borgere

Session

Demografi

Abstract

Vi er så glade, når borgere flytter til kommunen. Vi ønsker, at endnu flere kommer til. Ligesom mange andre kommuner i Danmark. Vi bruger vores registerdata og demografiske data i vores bosætningskampagner. Indtil for nylig havde vi ingen viden om hvorfor, tilflytterne vælger Svendborg som destination.

Det satte jeg mig for at undersøge med spørgeskemaer og interviews. Mange nye svendborgensere havde lyst til at give begrundelser for deres flytning. Disse svar er naturligvis sammenstillet med de velkendte registerdata, for at få det bedste grundlag for en fremadrettet, og nu endnu mere målrettet, kampagne.

Der var nogle udfordringer undervejs. Databeskyttelse, validitet og repræsentative respondenter er bare nogle af stikordene hertil. Før havde vi mange gode bud på hvorfor, tilflytterne kom, men nu har vi også empiri for vores gisninger. Vi har fået helt ny viden på området.

Målgruppe

Alle, med interesse for analyser og metoder eller bosætning.

Yderligere uddybning af abstract

Man siger, at tro kan flytte bjerge.

Der er da heller ingen tvivl om, at det gavner et projekt at tro på det, når man udfører det. Men tro gør det sjældent alene. Der skal som regel også knofedt, arbejdstimer og finantielle ressourcer til, hvis man skal have flyttet et bjerg.

I Svendborg Kommune har vi ikke så mange bjerge, vi kan flytte med, men vi har så meget andet. Vi har masser af dejlig natur, gode skoler, fine indkøbsmuligheder, arbejdspladser, kultur, byliv, et rigt foreningsliv, og meget, meget mere.

Ikke mindst har vi også ønsket om at blive flere. Så det, vi gerne vil flytte, er mennesker. Vi vil gerne flytte mennesker, og vi vil rigtig gerne flytte dem ind i kommunen, så vi kan blive endnu flere svendborgensere. Jo flere, vi er, jo flere, er vi til at løfte opgaverne og betale regningerne, og jo flere ønsker også at investere i byen.

Det er den samme sang, vi hører i de fleste kommuner. Langt de fleste kommuner arbejder også med bosætningsstrategier og tiltrækningskampagner lige som, vi gør i Svendborg. Vi er rigtig gode til at bruge vores registerdata, så vi kan se, hvor tilflytterne kommer fra, hvor i kommunen, de flytter hen, og hvor mange børn, de har. Der findes demografiske data, der viser deres indkomst, uddannelsesniveau og formue. Gallupundersøgelser kan fortælle om, hvorvidt tilflytterne ønsker at stoppe med at ryge, eller om de er til sport eller livsstilsprogrammer på TV. Ingen data fortæller imidlertid, hvorfor tilflytterne vælger at rykke teltpælene op og udpege lige netop Svendborg som destination.

Det satte jeg mig for at undersøge, og jeg begav mig ud på, for mig, et helt nyt område nemlig spørgeskemaundersøgelser og interviews. Det gav masser af udfordringer, men en ny verden åbnede sig også for mig. Som man spørger, får man svar. Rigtig mange nye svendborgensere havde lyst til at svare og give begrundelser for deres flytning. Disse besvarelser er naturligvis sammenstillet med vores gode velkendte registerdata. På den måde fik vi det bedste grundlag for den fremadrettede, og nu endnu mere målrettede, bosætningskampagne.

Der var også udfordringer undervejs. Databeskyttelsesloven, validitet, samt respræsentative respondenter og svar er bare nogle af stikordene hertil. Før havde vi mange gode bud på, hvorfor tilflytterne kom. Nu har vi også empiri for vores gisninger. Vi har fået helt ny viden på området.

Måske flytter tro alene ikke bjerge - eller borgere. Men jeg tror på, at vi i Svendborg Kommune, med vores nyerhvervede viden om tilflytterne, nu kan tiltrække endnu flere borgere til vores kommune.

Nye metoder, ny viden, nye borgere
Svendborg Kommune