Geo-specialisten skal på landkortet!

Session

Business Intelligence

Abstract

Verden bliver stadigt mere ”geo-enabled”. Mange apps tracker brugerne eller indeholder en kortfunktion. Man skulle tro, at denne indirekte uddannelse af befolkningen i at anvende og blive afhængige af kort og geodata ville gøre geo-specialisterne til vor tids rockstjerner og en naturlig kompetence, der trækkes på, når store beslutninger skal tages. Det niveau har vi dog ikke nået endnu.

Oplægget italesætter nye arbejdsområder for geo-specialister og bringer eksempler på, hvordan kortdata og stedets betydning kan få en mere central rolle i organisationers beslutnings- og informationsprocesser. Udfordringen for geo-specialisten er at sikre, at kort beriger og højner informationsniveauet uden at øge kompleksiteten for modtageren. Men også at finde nye samarbejdspartnere for at understøtte beslutningsgange med sine spatial-analytiske kompetencer. Altså at få sat geo-specialisten på landkortet!

Målgruppe

Kommuner, geo-specialister, ledere og anvendere af ledelsesinformation.

Yderligere uddybning af abstract

Verden bliver stadigt mere ”geo-enabled”. Mange apps tracker brugerne eller indeholder en kortfunktion. Man skulle tro, at denne indirekte uddannelse af befolkningen i at anvende og blive afhængige af kort og geodata ville gøre geo-specialisterne til vor tids rockstjerner og en naturlig kompetence indenfor de rækker, hvor store beslutninger tages. Men der er dog stadig et stykke vej endnu, før vi når til det niveau.

Oplægget vil italesætte nye mulige arbejdsområder for geo-specialister og komme med eksempler på, hvordan kortdata og stedets betydning kan få en mere central rolle i organisationers beslutnings- og informationsprocesser. Udfordringerne for geo-specialisten er at sikre, at kort beriger og højner informationsniveauet uden at øge kompleksiteten for modtageren. Men også at finde nye samarbejdspartnere for at understøtte beslutningsgange med sine spatial-analytiske kompetencer. Altså at få sat geo-specialisten på landkortet!

Data i systemer til understøttelse af beslutningsprocesser, Business Intelligence (BI), er ofte i sig selv komplekse. Visualisering af sådanne data via kort vil ofte blot gøre informationerne endnu mere utilgængelige.

Derfra opstår nødvendigheden af at navigere i paradokset ”geodata uden kort” og forstå at docere og tilpasse det rumlige til det begrebsapparat, brugere og modtagere af informationerne har til rådighed.

Geo-specialisten skal derfor se sine brugere endnu dybere i øjnene. Er det brugere, som i deres daglige arbejde interagerer med kort, der forstår deres betydning og intention? Eller er det brugere, som normalt udleder viden af regneark og grafer?

For at kickstarte samarbejdet mellem geodatabranchen og BI-verdenen, skal vi som geo-specialister således forsøge at se stort på de ellers i andre sammenhænge fantastiske kortsystemer.

I denne, for geodatabranchen nye verden af BI, ønskes nøgletal og summeringer på forskellige dimensioner (tæller/nævner), hvoraf nogle har en geografisk kobling, andre slet ikke. Eksekspler kunne være:

  • Hvor mange borgere er der indenfor en bestemt aldersgruppe?
  • Hvordan er fordelingen af salg pr. kundesegment pr. landsdel?
  • Hvad er det foretrukne boligvalg for særlige demografiske befolkningsudsnit?
  • Bliver der færre børnefamilier i vore landsbyer over tid?

”Geo-enabling” af BI-data har et enormt potentiale og der er store værdier i at koble de to fagligheder sammen. Vi skal blot huske at tilføre området vores egen faglighed på områdets egne præmisser. Vi skal med andre ord indbygge rumlige opdelinger direkte i data, fremfor at lade kortvisualiseringen stå for den del. Dette kan gøres ved at omdanne rumligheden for objekter til dimensioner, som er den foretrukne datamodel for BI-systemerne.

Når først dette er opnået, kan data filtreres med uanede geografiske afgrænsninger helt uden brug af kort. Og data kan indgå som en naturlig del af nye eller eksisterende løsninger uanset platformens mulighed for kortvisning eller ej.

Geo-specialisten skal på landkortet!
LIFA A/S