OIS før, under og efter Grunddataprogrammet

Session

Grunddata

Abstract

Den Offentlige Informationsserver (OIS) står overfor betydelige tilpasninger for at dataanvendere - borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder - kan modtage en stabil dataleverance før, under og efter implementeringen af Grunddataprogrammet.

Oplægget vil vise, hvordan OIS i praksis håndterer den komplekse overgang til en ny situation med moderniserede registre, helt nye registre, nye datamodeller og nye nøgler samt lukning af enkelte registre. Herudover vil OIS i en overgangsperiode foretage en tilbagekonvertering af data til de eksisterende udstillingstabeller i OIS for at give anvenderne bedre tid til at omstille sig.

Når Grunddataprogrammet er implementeret, vil OIS være udvidet med data fra Danmarks Adresseregister (DAR), Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR), Ejerfortegnelsen (EJF), Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E) og det nye vurderingsregister.

Målgruppe

Anvendere af data fra offentlige registre.

Yderligere uddybning af abstract

Der er meget betydende ændringer på vej i registerlandskabet på ejendomsdataområdet, som bl.a. omfatter en udfasning af det fælleskommunale Ejendoms Stamregister (ESR), udvidelser af væsentlige grunddataregistre som Matriklen og Bygnings- og Boligregisteret (BBR) og endelig etableringen af en ny Datafordeler. De fleste ændringer er planlagt til at ske som følge af de store omlægninger, der sker via Grunddataprogrammet.

Som et hovedsystem til formidling af ejendomsdata skal Den Offentlige Informationsserver (OIS) foretage betydelige tilpasninger for, at anvendere, såsom borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder, kan modtage en stabil dataleverance før, under og efter implementeringen af Grunddataprogrammet.

Oplægget vil vise, hvordan OIS i praksis håndterer den komplekse overgang til en ny situation med moderniserede registre, helt nye registre, nye datamodeller og nye nøgler. Kompleksiteten bliver ikke mindre af, at overgangen også indebærer lukning af enkelte registre. Herudover vil OIS i en overgangsperiode foretage en løbende tilbagekonvertering af data til de eksisterende udstillingstabeller for at give anvenderne bedre tid til at omstille sig. Det gælder for eksempel data fra Bygnings- og Boligregistret.

Oplægget henvender sig i særlig grad til de, som gerne vil have et dybere indblik i og overblik over hvad, man som anvender af ejendomsdata på et operationelt plan skal være opmærksom på, når Grunddataprogrammet bliver implementeret i 2018.

OIS udstiller i dag data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), det fælleskommunale Ejendoms Stamregister (ESR), PlansystemDK, Matriklen, og Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR). Når Grunddataprogrammet er fuldt implementeret vil OIS også omfatte Danmarks Adresseregister (DAR), Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR), Ejerfortegnelsen (EJF), Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E) og det nye vurderingsregister.

OIS før, under og efter Grunddataprogrammet
Kristian K. Hansen
SKAT Ejendom