Kan data skabe vækst for din virksomhed?

Session

Data på kryds og tværs i kommunerne

Abstract

"Kan data skabe vækst for din virksomhed?” hed overskriften på den kampagne, Svendborg Kommune satte i søen 16.1.2017. Det blev gjort til kommunens erhvervsnytårskur som kick off på projektet ”Data Innovation Svendborg”. Det er et projekt, der fokuserer på at skabe innovation, viden og værdi for virksomheder og borgere ved brug af data.

Som noget nyt fokuserer projektet på de små og mellemstore virksomheder – altså den lokale tømmer eller malermester. Svendborg Kommune har gjort en række data om personer, familieforhold, bolig, bygninger, natur og turisme tilgængelige. Samtidig fokuserer vi på en åben dialog med alle de virksomheder, der er interesserede i og nysgerrige på brugen af data til at skabe vækst.

Gennem denne samskabelse med virksomheder og borgere har kommunen fået cases, erfaringer med teknikken, forretningsmuligheder og en god dialog om formidling til en version 2 inden sommerferien 2017.

Målgruppe

Borgere, virksomheder, kommuner, og alle, der arbejder med Open Data.

Yderligere uddybning af abstract

Svendborg Kommune vil hjælpe borgere og erhvervslivet med at bruge data til at skabe vækst. Det gør vi ved at udstille en lang række datasæt på Geo Fyns dataportal via en CKAN-løsning. Vi vil ikke kun levere data, men vi har også fokus på kommunikationen, vejledning og udvikling af projektet. Den primære målgruppe er erhvervslivet i kommunen, store som små virksomheder, men også borgere har benyttet muligheden.

Formålet med projektet er ønsket om en større udnyttelse af allerede tilgængelige data, som dermed kan skabe vækst i kommunen. Dette sker ikke kun ved at udstille data. Resten af 2017 vil blive brugt til forbedret kommunikation og formidling. Kommunen har stort fokus på, at data ikke blot bliver udstillet, men at der stilles hjælp til rådighed, at kommunen indgår i dialog med brugerne, at kommunen formidler de gode cases, og at kommunen hele tiden arbejder på at gøre produktet bedre og mere brugbart.

Kommunen har inviteret de interesserede virksomheder ind og spurgt nærmere ind til, hvad der måtte mangle. Hvordan kommer vi videre og hvordan får vi alle en målbar effekt ud af projektet?

Det tekniske setup er ca. 50 datasæt udstillet gennem GeoFyns nye dataportal i mange formater via CKAN-løsningen. Kommunen udstiller ikke så mange data i 'en til en', men udstiller hovedsageligt en lang række statistiske socioøkonomiske tal på kommunens lokalområder, der fortæller noget om personer, familierne, boligen og virksomhederne. Disse data kan for den enkelte lille virksomhed skabe værdi og vækst ved at få et betydeligt mere evidensbaseret kendskab til de lokale kunder. Sammen med disse data er der en opdateret adresseliste med lokalnumrene tilføjet, så det tydeligt fremgår hvilke adresser, der hører til de enkelte lokalområder. Sidst men ikke mindst ligger der metadata for alle de data, der bliver udstillet, så virksomhederne kan se hvilke værdiskabende oplysninger, der ligger på portalen.

Gennem denne samskabelse med virksomhederne er der kommet en del ønsker til videreudvikling af projektet. Dem har vi lyttet til og arbejder ihærdigt på at gå i luften med en version 2 lige inden sommerferien 2017. Her går kommunen tættere på geografisk, så det bliver et  bedre datagrundlag, de får informationer på. Vi vil udvide med flyttemønstre for de enkelte områder. Svendborg Kommune ønsker at få hele Fyn med på løsningen, så vi ikke begrænser virksomhederne med en kommunegrænse. Vi arbejder på workshops med inspiration og vejledninger til brugen af data. Men vigtigst af alt, arbejder vi på en meget mere pædagogisk måde at trække data ud fra portalen, da den nuværende løsning ikke er god nok til vores kunders behov.

Kom og hør om, hvordan en kommune har arbejdet med virksomheder som Danske Bank, Hotel Svendborg, eller den lokale køkkengrejsbutik. Open Data i Svendborg Kommune er til brug for den lille og mellemstore lokale virksomhed, men bruges bredt af mange og skaber værdi til kommunen på mange planer, der allerede nu ses i projektet.

Kan data skabe vækst for din virksomhed?
Svendborg Kommune