Brug af vector tiles i praksis

Session

Data Science

Abstract

Vector tiles bruges allerede af store firmaer som Google, ESRI og Mapbox. Det kan betragtes som næste generation af tile services til baggrundskort og andre web-kort. En fordel ved vector tiles er, at stylen loades i klienten, og at det derfor er unødvendigt at "gen-tile" ved små ændringer i kartografien. Med vector tiles er der derfor store fordele at hente.

I dette foredrag gives en introduktion til hvad, vector tiles er, hvad, der findes af udstillingsmuligheder, og hvad, status er på teknologien. Herefter vises et praktisk eksempel på hvordan, man kan bruge de udstillede data i browseren.

Målgruppe

WebGIS administratorer, dataudstillere og GIS-medarbejdere med interesse for det tekniske.

Yderligere uddybning af abstract

Vector tiles bruges allerede af store firmaer som Google, ESRI og Mapbox og kan betragtes som næste generation af tile services til baggrundskort og andre web-kort. Vector tiles er en pendant til de efterhånden velkendte web map services (WMS) og web map tile service (WMTS). Da vector tiles består af vektordata, skulle man tro, at det er en pendant til WFS, men vector tiles er optimerede til visning og leveres i opskårede tiles frem for fulde geometrier. Ofte vælger man at simplificere geometrierne eller helt at fjerne de ”tunge” lag ved høj skala (ydre zoom niveauer), så datamængden, der loades i klienten, er mindre. Eksempelvis giver det hverken mening at se eller loade bygninger i en høj skala, hvor man kan se hele landet.

Vector tiles har nogle fordele og en af dem er, at attributdata kan leveres med servicen. Det svarer altså til, at WMS og "getfeatureinfo" smelter sammen, og funktionalitet som "mouseover" kan bruges. Det er for eksempel muligt at udstille matrikelkortet med direkte henvisning til SKATs ejendomsvurdering.

En anden stor fordel er, at stylingen ikke leveres med, og at denne skal laves i klienten. Derfor behøver man kun at tile/cache sine data en gang. Hvis man vil have en anden kartografi på de samme data, kan man blot loade en anden style i klienten “on the fly”. Tænk bare hvilken plads- og processeringsbesparelse, der ville være for eksempelvis Kortforsyningen, hvis ikke man behøver at gen-tile alle påvirkede tiles ved en simpel ændring af kartografien (eksempelvis skift af tykkelse eller farve på en vej). Ulempen er pt., at forskellige viewere kan have forskellige måder at style på, så den samme kartografi skal laves på forskellige måder til hver viewer. Der foregår dog et standardiseringsarbejde med dette.

I takt med, at skærme får højere opløsning (eksempelvis Retina Displays, UHD, 4K, osv.), stiger behovet for vektoriserede data. Dette skyldes, at rasterdata ikke egner sig til samme skalering som vektordata. Resultatet er, at raster tiles fremstår pixelerede, hvorimod vektordata vil fremstå skarpere på skærmen.

I den første del af oplægget gives en introduktion til hvad, vector tiles er, hvad, der findes af udstillingsmuligheder gennem forskellige servere, og hvad, status er på teknologierne. Herefter vises et praktisk eksempel på hvordan, man kan sætte openlayers op til at vise de udstillede data.