OGCs Sensor Observation Server som bindeleddet i et standardiseret IoT-setup

Session

Tips & Teknik II

Abstract

Der er i dag ingen tvivl om hvor stor en indflydelse, OGC’ standarder har haft for den teknologi, vi benytter i dag til webGIS-systemer. Hvis vi ser på området med Internet of Things (IoT) og data fra sensorer, så er det en helt anden historie. Her har de fleste leverandører deres egne måder at gøre tingene på.

OGC har udviklet en række standarder for IoT-data. Her er blandt andet ‘Sensor Observation Server’ (SOS) og ’SensorThings API’ standarder, der burde gøre det muligt at få en fælles ensartet standard for kommunikation med IoT devices.

Dette indlæg giver både en teoretisk og en praktisk gennemgang af disse standarder, og det vil blive demonstreret hvordan, vi i praksis anvender dem i et IoT-setup.

Målgruppe

Den tekniske GIS'er med interesse for IoT.

Yderligere uddybning af abstract

Der er i dag ingen tvivl om, hvor stor en indflydelse Open Geospatial Consortiums (OGS) standarder har haft for den teknologi, vi benytter i dag til webGIS-systemer. Her er de rygraden I en lang række applikationer, der uden problemer kan kommunikere med hinanden.

Hvis vi ser på området med Internet of Things (IoT) og data fra sensorer, så er det en helt anden historie. Her kan der være tale om ‘wild west’-tilstande, hvor både leverandører af hardware og software-producenterne ofte fokuserer på egne udviklede metoder baseret på forskellige implementeringer – ofte som REST services.

Læg dertil de nye lavfrekvente netværk, der er specialiseret til IoT, og også har sine egne snitflader, så har vi rigtigt mange forskellige muligheder. Dette kan muligvis være medvirkende til, at IoT ikke rigtig for alvor er blevet stort i GIS-verdenen endnu, hvor man er vant til at sætte sin lid til vore standarder.

OGC har udviklet en række standarder for IoT-data. Her er blandt andet ‘Sensor Observation Server’ (SOS) og ’SensorThings API’ standarder, der burde gøre det muligt at få en fælles ensartet standard for kommunikation med IoT devices. Disse OGC tjenester vil blive det centrale omdrejningspunkt I dette oplæg.

Først gives en kortfattet teoretisk gennemgang af de forskellige OGC-standarder, deres anvendelse, ‘modenhed’ og deres udbredelse. Nogle af disse standarder er ret nye, og er derfor ikke rigtigt kommet i anvendelse endnu, mens andre har flere år på bagen, og burde være modne nok til at blive brugt.

Herefter følger den praktiske del af indlægget, der fokuserer på de tekniske anvendelser af en SOS server – både på klient og serversiden. Først vil det blive demonstreret, hvordan man I praksis koder sine IoT devices, så de kan kommunikere med SOS serveren og levere løbende data til denne. Med udgangspunkt i en Raspberry Pi og lidt python kode, vil dette device blive sat op til løbende at indmelde data til SOS serveren til videre behandling.

Derefter vil det blive demonstreret hvordan, vi via forespørgsler til serveren kan kommunikere med den og få udtrukket data til brug I vore GIS-applikationer. Slutteligt vises et eksempel på en lille klient, der henter data ud. Dette eksempel har et kort som indgang, der gør det muligt at se den geografiske udbredelse af sensorernes data.