Færre graveskader og gravegener for samfundet i fremtiden

Session

Forsyning

Abstract

Vi vil i oplægget redegøre for arbejdet med initiativ 6.3 i den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020, der har til formål at udvikle en digital platform for udveksling af oplysninger om nedgravet infrastruktur som en del af Regeringens udspil, Vækst og udvikling i hele Danmark. Den nye platform forventes klar medio 2019.

Initiativet omfatter en revision af den eksisterende LER-lov, nye krav til ledningsejere og graveaktører, nye muligheder for koordinering af gravearbejde, samt bedre muligheder for at udnytte ledig kapacitet.

Oplægget vil give status på arbejdet med initiativet og bl.a. omhandle:

  • - Revision af eksisterende LER-lov og de ændringer, det medfører
  • - Den ny LER-broker og dens funktion
  • - Standardiseringsarbejdet og ændrede krav til ledningsejere
  • - Nyt samgravningsmodul og dets funktion for at koordinere gravearbejde

Målgruppe

Forsyningssektoren, ledningsejere, landmålere og kommuner.

Yderligere uddybning af abstract

Dette er et foredrag om, hvordan vi kan opnå færre graveskader og gravegener for samfundet i fremtiden ved hjælp af hurtigere levering af standardiserede, vektoriserede ledningsoplysninger.

Som en vigtig del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, skal oplysninger om alle underjordiske ledninger nu gøres digitale og ensartede. For graveaktørerne betyder det, at hvor man tidligere ved gravearbejder skulle forholde sig til kort af varierende kvalitet i mange forskellige formater – fra fuldt digitale data til 80 år gamle håndtegnede kort – vil LER (LedningsEjerRegistret) i fremtiden samle oplysninger fra ledningsejerne og videresende til graveaktørerne, som en samlet pakke. På den måde kan de hurtigere få et digitalt overblik over ledningerne i det område der graves i.

Samtidig vil digitaliseringen betyde, at aktører fremover vil få adgang til informationer langt hurtigere end tidligere. På den måde kan LER bedre understøtte akutte gravearbejder.

Det nye LER får også et modul, hvor graveaktører kan annoncere kommende gravearbejder og tilmelde sig notifikationer, så de får besked når andre planlægger gravearbejder i et område, de selv ønsker at grave i. Det bliver med andre ord lettere at koordinere og planlægge gravearbejde, så det er til mindst mulig gene.

Oplægget vil indeholde baggrunden for udformningen af det nye LER, overordnede ændringer i den nye LER-lov, samt det kommende samgravningsmodul, der bliver en del af det nuværende LER. Videreudviklingen af LER foregår med tæt inddragelse af områdets interessenter.

Medforfatter: Carina Saxtorph, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

 

Færre graveskader og gravegener for samfundet i fremtiden
Jesse Martin Goodman
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering