Den datadrevne forvaltning

Session

Data på kryds og tværs i kommunerne

Abstract

I år fylder kommunalreformen 10 år. De større kommuner affødte nye behov for at bibeholde viden om og relationen til borgerne. Med fremkomsten af løsninger til at bruge borgerrelaterede data, har disse vundet indpas i den kommunale opgaveløsning. Kommunernes brug af data er således stadig i vækst.

Arbejdet med de borgerrelaterede data udfordrer fra flere fronter. Det bremser udviklingen i at udnytte det fulde potentiale i de borgerrelaterede data.

I dette oplæg får tilhørerne et bud på, hvad der skal til for, at kommunerne kan få større udbytte af de borgerrelaterede data. Der vil blive vist eksempler fra både den private og offentlige sektor på, hvordan databaserede beslutninger har forbedret og effektiviseret opgaveløsningen, både kvantitativt og kvalitativt.

Målgruppe

Kommunale ledere med ansvar for kommunernes arbejde med borgerrelaterede data og analytiske beslutingsgrundlag.

Yderligere uddybning af abstract

I år fylder kommunalreformen 10 år. De større kommuner affødte nye behov for at bibeholde viden om og relationen til borgerne. I takt med fremkomsten af både mere avancerede og mere brugervenlige løsninger til at bruge borgerrelaterede data, har disse vundet indpas i den kommunale opgaveløsning. Kommunernes brug af data er således i stadig i vækst og antallet af datarelaterede initiativer, produkter og ydelser vokser tilsvarende.

Data har for længst indfundet sig som naturlige mål- og styringsredskaber i de kommunale forvaltninger, hvor KL-rapporter som Kend din kommune, bolig-social monitorering og erhvervsmålinger årligt får kommunerne til at nærstudere tabeller og nøgletal for alle områder i kommunerne. Målforholdet er så godt som altid kommunens performance målt i forhold til andre kommuner og nationalt fastsatte måltal.

Samtidig inspirerer erfaringerne med Big Data og Business Intelligence i det private erhvervsliv også de kommunale datarelaterede medarbejdere. I nogle kommuner har udviklingen medført omorganiseringer, der samler datakompetencerne i en egentlig analyseafdeling, mens det andre steder bæres frem af enkelte ”ildsjæle”. Disse forsøger med talent og interesse at formidle potentialet i anvendelse af data til nye opgaver, og som beslutningsgrundlag til opgaver, der tidligere har været styret af erfaringer og synsninger.

Arbejdet med de borgerrelaterede data udfordres imidlertid fra flere fronter. Det bremser udviklingen i at udnytte det fulde potentiale i de borgerrelaterede data. Disse kunne ellers hjælpe kommunerne med bedre beslutningsgrundlag og give borgerne en bedre oplevelse, når de er i kontakt med kommunen.

I dette oplæg får tilhørerne et bud på, hvad der skal til for, at kommunerne kan få større udbytte af de borgerrelaterede data og hvilke processer og projekter, der herved kan optimeres. Der vil blive vist eksempler fra både den private og offentlige sektor på, hvordan databaserede beslutninger har forbedret og effektiviseret opgaveløsningen, både kvantitativt og kvalitativt.