Ejendomsdata - forandringer og muligheder

Session

Ejendomsdata

Abstract

Kom og hør om de ændringer, der er udviklet, og som bliver implementeret i 2018. De væsentligste elementer er:

 • Udstilling af foreløbige ejendomme under tilblivelse
 • Registrering af al fast ejendom samles i Matriklen – under den entydige fælles ejendomsidentifikation, BFE-nummeret
 • Digital sagsgang mellem landinspektørerne, kommunerne og Geodatastyrelsen
 • Etablering af Ejerfortegnelsen med registrering af faktiske ejere og administratorer
 • Udvidelse af BBR med forbedret integration til ejendomsdannelsen og relation til BFE-nummeret
 • Tilpasning af Tingbogen

I oplægget vil der blive redegjort nærmere for informationsmodeller, tjenester og hændelser, der bliver tilgængelige via Datafordeleren.

Oplægget kan med fordel ses i sammenhæng med de øvrige oplæg i relation til Ejendomsdataprogrammet.

Målgruppe

Anvendere og beslutningstagere bredt i kommuner, staten og den private sektor.

Yderligere uddybning af abstract

Arbejdet med implementering af Ejendomsdataprogrammet i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi / Grunddataprogrammet er fra opstarten af den forudgående analyse i 2011/2012 nu tæt på at blive en realitet. I 2013 blev rammerne for programmet lagt, i 2014 blev ændringerne i de enkelte projekter fastlagt og udbudt. 2015-17 har været anvendt til udvikling og test.

Med udgangen af 2017 har vi dermed forventeligt et færdigudviklet og færdigtestet system, der er midt i afsluttende test- og prøveimplementeringsaktiviteter forud for implementeringen i 1. og 2. kvartal 2018.

Med Ejendomsdataprogrammet følger en forenkling og forbedring af hele ejendoms- og bygningsområdet. De væsentligste elementer i Ejendomsdataprogrammet er:

 • Udstilling af foreløbige ejendomme under tilblivelse
 • Registrering af al fast ejendom samles i Matriklen – under den entydige fælles ejendomsidentifikation, BFE-nummeret
 • Digital sagsgang mellem landinspektørerne, kommunerne og Geodatastyrelsen
 • Etablering af Ejerfortegnelsen med registrering af faktiske ejere og administratorer
 • Udvidelse af BBR med forbedret integration til ejendomsdannelsen og relation til BFE-nummeret
 • Tilpasning af Tingbogen

I oplægget vil der blive redegjort nærmere for informationsmodeller, tjenester og hændelser, der bliver tilgængelige via Datafordeleren.

Ejendomsdataprogrammet får afgørende betydning for myndighedsbehandlingen i bl.a. kommunerne og anvendeligheden af ejendomsdata i Danmark i al almindelighed. I foredraget giver vi en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte elementer i initiativet, herunder hvordan hver ændring vil få konkret betydning for borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder.

Ejendomsdataprogrammet med bl.a. Matriklens udvidelse, udvidelsen af BBR og Ejerfortegnelsen afløser en eksisterende registrering og anvendelse af ejendomsoplysninger. Hidtil har der været betydelige kopiregistreringer, manuelle arbejdsgange og manglende sammenhæng på tværs af registre. Det gav basis for mange fejl og dobbeltarbejde, hvilket hverken var optimalt eller langtidsholdbart.

Med Ejendomsdataprogrammet og Matriklens udvidelse følger den første store sammenhængende reform af ejendomsregistreringen i Danmark. De nye løsninger går på tværs af ”siloerne” på området og har brugernes behov i centrum. Business casen for Ejendomsdataprogrammet viser økonomiske gevinster både i den offentlige sektor og blandt de private aktører, f.eks. i finanssektoren.

I foredraget beskrives den nye begrebsmodel, den fremtidige, forenklede ansvarsfordeling mellem de involverede myndigheder og basisregistre, den forestående harmonisering og ”vask” af de nuværende ejendomsdata. Endelig vil det illustreres, hvordan brugerne får mere pålidelige og aktuelle ejendomsdata på et tidligere tidspunkt – ovenikøbet med mindre besvær.

Læs mere om ejendomsdataprogrammet på www.ejendomsdataprogrammet.dk.

Ejendomsdata - forandringer og muligheder
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering