Vurderingsmodel for de kommende ejendomsvurderinger

Session

Fremtidens ejendomsvurdering

Abstract

I 2018 skal der vurderes op mod 1,7 mio. ejerboliger i det nye ejendomsvurderingssystem. En stor del af disse vurderinger vil være modelberegnede vurderinger på baggrund af oplysninger om ejendom og geografiske karakteristika / beliggenhed.

Som led i at opbygge et nyt og forbedret skattevæsen har vi, i ImplementeringsCenter for Ejendomsvurdering (ICE) under Skatteministeriet, arbejdet på at få integreret data og beregninger i et nyt ejendomsvurderingssystem. Arbejdet er en balance mellem at bruge bedste teknologiske metoder, der integrerer oplysninger om ejendomme med geografiske data, samtidig med, at resultatet er kommunikerbart i forhold til borgere og sagsbehandlere.

Til vurderingen er der udviklet en vurderingsmodel, der tager udgangspunkt i salgspriser i nærområdet og korrigerer for forskelle i bygninger og beliggenhed.

Målgruppe

Alle, der ejer en ejendom, eller interesserer sig for praktisk anvendelse af GIS og Big Data i den offentlige forvaltning.

Yderligere uddybning af abstract

Der eksisterer i dag ca. 1,7 mio. ejerboliger i Danmark. Hovedparten udgøres af parcelhuse, rækkehuse, villalejligheder, ejerlejligheder og sommerhuse. Ejerboligerne kan således have en meget forskelligartet karakter, men de skal alle have en mere retvisende vurdering i det nye ejendomsvurderingssystem, så tilliden til vurderingerne kan genoprettes. Det kræver udvikling af forskellige vurderingsmodeller, der tager hensyn til de værdibærende elementer for de enkelte boligtyper.

Ved foredraget vil vi gennemgå grundprincipperne i den nye vurderingsmodel for ejerboliger, som i større eller mindre omfang varierer for de enkelte boligtyper.

Det er afgørende for et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem, at det bliver mere gennemsigtigt, markedskonformt og har en højere træfsikkerhed, end det nuværende system har. Det er derfor også målsætningen, at langt de fleste ejendomme skal vurderes efter en statistisk beregningsmetode. Denne metode giver generelt den bedste træfsikkerhed og er mest omkostningseffektiv for vurderingsmyndighederne. Derfor har ICE udviklet en statistisk beregningsmodel for ejerboliger, der kan anvendes til at vurdere langt de fleste ejendomme og grunde, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

Beregningsmodellen sigter efter at ramme en vurdering, der er så præcis en tilnærmelse til en forventelig handelsværdi som muligt. Derfor indgår handelspriser i nærområdet også med markant vægt. Det skyldes blandt andet, at handelspriserne på naboejendomme i langt de fleste tilfælde afspejler forhold, som betyder noget for de fleste boligkøbere, herunder vejen og kvarteret, og afstanden til institutioner og indkøbsmuligheder. I nogle områder er der dog kun få bolighandler, og nogle bolighandler ligger måske nogle år tilbage i tiden.

Derfor er der behov for at fremskrive handelspriserne til de nuværende priser. På den måde kan handelspriserne umiddelbart sammenlignes. Selvom handelspriserne er opgjort på det samme niveau, vil der dog fortsat være store forskelle i boligernes karakteristika. Det kan eksempelvis være, at størrelsen af to huse på samme villavej varierer markant, så det ene er 100 kvadratmeter og det andet 200 kvadratmeter. Derfor baseres beregningsmodellen på, at lignende ejendomme indgår i vurderingen. Det vil sige, at der i vurderingen af fx rækkehuse lægges relativt større vægt på lokale salg af rækkehuse, når de nye vurderinger skal fastlægges.

Læs mere om den nye ejendomsvurderingsmodel på: http://www.skm.dk/media/1385500/Nye-og-mere-retvisende-ejendomsvurderinger.pdf.

Vurderingsmodel for de kommende ejendomsvurderinger
Skatteministeriet