Folketal.dk - den demografiske vidensbank

Session

Demografi

Abstract

Er befolkningsudviklingen i din kommune større eller mindre end i dine nabokommuner og hvad ligger til grund for udviklingen?

På folketal.dk har vi samlet en lang række frit tilgængelige data om befolknings- og boligudvikling i en demografisk vidensbank. Via interaktive kort og grafer præsenteres status og udviklingstal inden for fire temaer:

  • - Befolkningsudvikling
  • - Fødsler og dødsfald
  • - Flyttemønstre
  • - Boligbyggeri

Vidensbanken har en overskuelig, grafisk indgang, hvor kortikoner samt mulighed for at sortere, filtrere eller søge på specifikke temaer gør det nemt at finde de data, man har brug for.

For hvert tema er der mulighed for at vælge specifikke tidsperioder, udvælge andre kommuner til sammenligning eller fokusere på særlige aldersgrupper. Resultaterne præsenteres som farvelagte kort og / eller grafer, der kan gemmes til egne rapporter eller præsentationer.

Målgruppe

Foredraget henvender sig til offentlige og private aktører, der arbejder med befolkningsprognoser. Endvidere journalister, forskere, studerende eller andre, som måtte interessere sig for befolkningsudvikling og hvad, der ligger til grund for denne.

Yderligere uddybning af abstract

Er befolkningsudviklingen i din kommune større eller mindre end i nabokommunerne og hvad ligger til grund for dette? Fødes der flere børn pr. kvinde end i nabokommunerne? Er din kommune i stand til at tiltrække flere tilflyttere end nabokommunerne, hvor kommer tilflytterne i forskellige aldersgrupper fra, og hvor flytter fraflytterne hen? Hvor mange nye boliger er der opført og hvor mange boliger står tomme?

Svarene på ovenstående spørgsmål er relevante input til kommunernes årlige befolkningsprognoser, som er beregninger af, hvordan indbyggertallet i forskellige aldersgrupper vil udvikle sig i fremtiden.

I vores arbejde med opdatering af kommunernes befolkningsprognoser, gennemfører vi desuden specialanalyser med fokus på bosætning og flyttemønstre. I den forbindelse følger vi meget tæt de befolknings- og boligmæssige udviklingstendenser, der ligger til grund for befolkningsudviklingen såvel på kommunalt niveau som på landsplan.

For at skabe overblik har vi samlet en lang række frit tilgængelige data om befolknings- og boligudvikling i en demografisk vidensbank (folketal.dk) med fokus på fire temaer:

  • Befolkningsudvikling
  • Fødsler og dødsfald
  • Flyttemønstre
  • Boligbyggeri

Vidensbanken har en overskuelig, grafisk indgang, hvor kortikoner samt mulighed for at sortere, filtrere eller søge på specifikke temaer gør det nemt at finde de data, man har brug for. For hvert tema er der mulighed for at vælge specifikke tidsperioder, udvælge andre kommuner til sammenligning eller fokusere på særlige aldersgrupper. Resultaterne præsenteres som tematiske kort og / eller grafer, der kan gemmes til egne rapporter eller præsentationer.

Vidensbanken bruges til at skabe værdi i samarbejder om befolkningsprognoser. Både i forhold til at kvalificere de antagelser, der ligger til grund for prognoserne, men også i fht. at blive klogere på de nyeste udviklingstendenser i kommunerne.

Datagrundlaget for kortene er "rå" datasæt, der ved brug af statistiksoftware med et indbygget kortmodul aggregeres og præsentes i takt med, at brugeren ændrer indstillingerne. Dermed er det muligt at "gå på opdagelse" i kortene og bruge disse til at underbygge historier om den kommunale befolkningsudvikling. Eksempelvis har Faxe Kommune brugt vidensbanken som kilde til en historie om tilflytning til kommunen: http://www.faxekommune.dk/nyhed/faxe-kommune-lokker-stadig

Vi har tillige med vidensbanken dykket ned i demografiske udviklingstendenser af fra hvilke lande, udenlandske tilflyttere kommer, samt på hvilket grundlag, de er tilflyttet (job, uddannelse, flygtninge osv.).

Folketal.dk - den demografiske vidensbank
Thomas Jensen
COWI