Nyt arkiv om undergrunden ser dagens lys

Session

Under overfladen

Abstract

Geo har skabt en ny online adgang til viden om undergrunden ved at åbne for adgang til virksomhedens arkiv med 300.000 boreprofiler. Formålet er at sikre, at fagfolk på tværs af organisationer kan arbejde med bedst muligt udgangspunkt, så projekterne bliver løst mest effektivt og med mindst risiko.

Via et API kan data om undergrunden vises direkte i et WebGIS eller eksempelvis QGIS, og derved gøres tilgængelige for en breddere gruppe af medarbejdere.

Målgruppe

GIS-koordinatorer og administratorer, som ønsker at udbrede nye datakilder til medarbejdere i organisationen. Desuden relevant for GIS-medarbejdere, som arbejder inden for klima/jord/grundvand.

Yderligere uddybning af abstract

Geo har skabt en ny online adgang til viden om undergrunden. Formålet er at sikre, at fagfolk på tværs af organisationer kan arbejde med bedst muligt udgangspunkt, så projekterne bliver løst mest effektivt og med mindst risiko.

I dette oplæg vil vi fortælle om strategien bag frigivelsen af virksomhedens data, samt om de tekniske problemstillinger, som vi bliver mødt af under udviklingen af et sæt helt nye services. Desuden perspektiveres der mod potentialet ved sammenstillingen af disse nye data med andre datakilder i offentlige portaler.

Det geotekniske arkiv rummer omkring 300.000 boringer af høj kvalitet. Cirka halvdelen af boreprofilerne er tilgængelige i PDF-format, mens den resterende halvdel er fuldt digitaliseret og tilgængelig i en database. De historiske data overføres løbende til en database via et omfattende digitaliseringsprojekt. Boringer fra arkivet er typisk placeret i nærhed af bebyggelse og infrastruktur. Det offentlige borearkiv, Jupiterdatabasen, indeholder omkring 280.000 boringer, som i højere grad er placeret i det åbne land, hvorfor de to arkiver kan supplere hinanden.

Initiativet er blandt andet motiveret af Statens beslutning om at stille sit kortgrundlag gratis til rådighed, hvilket har skabt helt nye forudsætninger i markedet, hvor det ligefrem forventes, at data deles. Vi har udnyttet dette momentum til at udstille en række værktøjer, som, via bagvedliggende 3D-modeller af undergrunden, kan lave virtuelle boringer, udstille 3D jordartskort i fladesnit, samt gøre det muligt at lave hurtige og brugervenlige profilsnit af høj kvalitet.

Værktøjerne er tilgængelige som abonnementsløsninger og udstilles til samarbejdspartnere via et API. Det betyder, at værktøjerne kan indbygges direkte i andre fagsystemer og derved bringes tæt på brugerne.

Ved at udstille værktøjerne online søger vi at skabe maksimal tilgængelighed og mulighed for høj brugervenlighed. Der er således ikke længere behov for dyre specialistværktøjer for at lave et tværsnit i en geologisk model.

Et interessant potentiale i tendensen med åbning af adgangen til data i de private virksomheder er værdien ved sammenstilling af data fra andre kilder – f.eks. de offentlige data. En sammenstilling gør det muligt at se relationen mellem registreret jordforurening, arealanvendelse eller befæstelsesgrad - den overfladenære geologi. Et andet eksempel er, grundet det standardiserede API, muligheden for automatisk at lave udtræk af profilsnit for en stor mængde lednings-tracéer for at vurdere hvilke jordarter, som skal flyttes og behandles ved et givent ledningsarbejde.

Mulighederne for anvendelse er utallige. Når først brugeren i særlige fagdomæner får adgang, så vurderer vi, at anvendelsesmulighederne vil spire frem.

Kom og få inspiration til hvordan, du får disse data ind i dit GIS eller fagsystem, og vær med til at udbrede anvendelsen af geodata til nye forvaltningsområder.