Abstracts for Kortdage 2017

  • Alle
6.000 brugere - historien om tre danske QGIS plugin

6.000 brugere - historien om tre danske QGIS plugin

Danmarks Højdemodel - Nye data skaber mulighed for effektiv klimabeskyttelse

Danmarks Højdemodel - Nye data skaber mulighed for effektiv klimabeskyttelse

Danmarks højdemodel visualiseret i 3D i WebGL

Danmarks højdemodel visualiseret i 3D i WebGL

Databeskyttelsesforordningen på KORT sigt og GIS på langt sigt

Databeskyttelsesforordningen på KORT sigt og GIS på langt sigt

Den datadrevne forvaltning

Den datadrevne forvaltning

Effektiv og sammenhængende forsyning - analysens resultater

Effektiv og sammenhængende forsyning - analysens resultater

Ejendomsdata - forandringer og muligheder

Ejendomsdata - forandringer og muligheder

Geo-specialisten skal på landkortet!

Geo-specialisten skal på landkortet!

GeoFit for fight!

GeoFit for fight!

Hvordan kan GIS understøtte kollektiv trafik?

Hvordan kan GIS understøtte kollektiv trafik?

KLs arbejde med kommunale implementeringer af grunddata

KLs arbejde med kommunale implementeringer af grunddata

Kvalificering af naturgenopretning med de frie geodata

Kvalificering af naturgenopretning med de frie geodata

Mapping Practices in Urbanism and Societal Change

Mapping Practices in Urbanism and Societal Change

Moving to OpenLayers 4

Moving to OpenLayers 4

Nye metoder, ny viden, nye borgere

Nye metoder, ny viden, nye borgere

Nyt arkiv om undergrunden ser dagens lys

Nyt arkiv om undergrunden ser dagens lys

Smart City – hvilken infrastruktur?

Smart City – hvilken infrastruktur?

Status på Datafordeleren

Status på Datafordeleren

Tværoffentligt samarbejde om terræn-, klima- og vanddata

Tværoffentligt samarbejde om terræn-, klima- og vanddata

Automatiske metoder til kvalitetskontrol af vandløb

Automatiske metoder til kvalitetskontrol af vandløb

Digitalisering af manuelle processer med offentlige data

Digitalisering af manuelle processer med offentlige data

Folketal.dk - den demografiske vidensbank

Folketal.dk - den demografiske vidensbank

Geodata-understøttet værdifastsættelse

Geodata-understøttet værdifastsættelse

GPS-registrering af socialt udsatte borgere i Odense

GPS-registrering af socialt udsatte borgere i Odense

Hvordan ved en vidensvirksomhed hvad, den ved?

Hvordan ved en vidensvirksomhed hvad, den ved?

Kan data skabe vækst for din virksomhed?

Kan data skabe vækst for din virksomhed?

Kan droneopmålte terrændata integreres i Danmarks Højdemodel?

Kan droneopmålte terrændata integreres i Danmarks Højdemodel?

Malstrøm: Et open source værktøj til skybrudsscreening

Malstrøm: Et open source værktøj til skybrudsscreening

Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen - og kommunen?

Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen - og kommunen?

Native apps på få minutter

Native apps på få minutter

OGCs Sensor Observation Server som bindeleddet i et standardiseret IoT-setup

OGCs Sensor Observation Server som bindeleddet i et standardiseret IoT-setup

OIS før, under og efter Grunddataprogrammet

OIS før, under og efter Grunddataprogrammet

Satellitdataanalyse

Satellitdataanalyse

Større virksomheders stationsnærhedseffekt

Større virksomheders stationsnærhedseffekt

Teknikken bag Datafordeleren

Teknikken bag Datafordeleren

Vurderingsmodel for de kommende ejendomsvurderinger

Vurderingsmodel for de kommende ejendomsvurderinger

Vær ikke en

Vær ikke en 'ID IoT' - det er bare dataindsamling i praksis

Why Linked data is a solution also for GIS and geodata

Why Linked data is a solution also for GIS and geodata

ARE YOU READY Roskildeeee!

ARE YOU READY Roskildeeee!

Brug af vector tiles i praksis

Brug af vector tiles i praksis

Brugen af ejendomsdata – i dag, i morgen og i fremtiden?

Brugen af ejendomsdata – i dag, i morgen og i fremtiden?

Droneopmålinger og CAD modeller i Danmarks Højdemodel

Droneopmålinger og CAD modeller i Danmarks Højdemodel

En fælles erhversdataportal for Greater Copenhagen

En fælles erhversdataportal for Greater Copenhagen

Få inspiration fra IoT-løsninger og landsdækkende netværk

Få inspiration fra IoT-løsninger og landsdækkende netværk

Frie data - fælles målsætning men forskellige veje dertil

Frie data - fælles målsætning men forskellige veje dertil

Københavns Kommunes opfølgning på skybrudsprojekter

Københavns Kommunes opfølgning på skybrudsprojekter

Manuelle ejendomsvurderinger og GIS

Manuelle ejendomsvurderinger og GIS

Nybyggeriets placering de seneste 12 år

Nybyggeriets placering de seneste 12 år

Omkostningskort

Omkostningskort

Simulating Global Population Development and Climate Change

Simulating Global Population Development and Climate Change

Videoanalyse giver ny viden om trafikken

Videoanalyse giver ny viden om trafikken

Aktivitetsanalyser i store bygningskomplekser og byområder

Aktivitetsanalyser i store bygningskomplekser og byområder

Danmarks positioneringsinfrastruktur

Danmarks positioneringsinfrastruktur

Det offentlige kartgrunnlaget - Norges nye satsing på temadata

Det offentlige kartgrunnlaget - Norges nye satsing på temadata

Enkel produktion af vector tiles med nye funktioner

Enkel produktion af vector tiles med nye funktioner

Færre graveskader og gravegener for samfundet i fremtiden

Færre graveskader og gravegener for samfundet i fremtiden

Magelægsplanlægning i slumområder i ulande

Magelægsplanlægning i slumområder i ulande

Ny ejendomsvurderingsmodel med fokus på geodata

Ny ejendomsvurderingsmodel med fokus på geodata

Geodata i den virtuelle virkelighed

Geodata i den virtuelle virkelighed

Kvalitetsløft af GeoDanmark-data i forbindelse med ny ejendomsvurdering

Kvalitetsløft af GeoDanmark-data i forbindelse med ny ejendomsvurdering

Satellitterne er over os – der er bevægelse i rummet!

Satellitterne er over os – der er bevægelse i rummet!

Semiautomatisk generering af dybdekurver og lodskudsvalg til søkort

Semiautomatisk generering af dybdekurver og lodskudsvalg til søkort

Arktiske data til fremstilling af søkort – nu også fra rum

Arktiske data til fremstilling af søkort – nu også fra rum

Augmented Reality - Erfaringer fra felten

Augmented Reality - Erfaringer fra felten

Effektiv monitorering ved hjælp af åbne satellitdata

Effektiv monitorering ved hjælp af åbne satellitdata

Geokodning af bygninger i BBR

Geokodning af bygninger i BBR

Kortlægning af vertikale landbevægelser fra satellit

Kortlægning af vertikale landbevægelser fra satellit

Nye plandata til brug for ejendomsvurderingen

Nye plandata til brug for ejendomsvurderingen

Planlægning af lokal skybrudssikring

Planlægning af lokal skybrudssikring

GIS-baseret havplanlægning i Østersøregionen

GIS-baseret havplanlægning i Østersøregionen

Grøn LIDAR til kortlægning på lavt vand

Grøn LIDAR til kortlægning på lavt vand

Copernicus hav- og klimaændringstjenesterne

Copernicus hav- og klimaændringstjenesterne

Søopmåling i Danmark og Grønland

Søopmåling i Danmark og Grønland

Den danske MSDI (Marin Spatial DataInfrastruktur)

Den danske MSDI (Marin Spatial DataInfrastruktur)

Søtransport i den danske havplan

Søtransport i den danske havplan