Abstracts for Kortdage 2017

  • Alle
6.000 brugere - historien om tre danske QGIS plugin

6.000 brugere - historien om tre danske QGIS plugin

Danmarks adresser

Danmarks adresser

Danmarks Højdemodel - Nye data skaber mulighed for effektiv klimabeskyttelse

Danmarks Højdemodel - Nye data skaber mulighed for effektiv klimabeskyttelse

Danmarks højdemodel visualiseret i 3D i WebGL

Danmarks højdemodel visualiseret i 3D i WebGL

Databeskyttelsesforordningen på KORT sigt og GIS på langt sigt

Databeskyttelsesforordningen på KORT sigt og GIS på langt sigt

Den datadrevne forvaltning

Den datadrevne forvaltning

Effektiv og sammenhængende forsyning - analysens resultater

Effektiv og sammenhængende forsyning - analysens resultater

Ejendomsdata - forandringer og muligheder

Ejendomsdata - forandringer og muligheder

Fremtidens ejendomsvurdering - rammesætning

Fremtidens ejendomsvurdering - rammesætning

Frie data - fælles målsætning men forskellige veje dertil

Frie data - fælles målsætning men forskellige veje dertil

Geo-specialisten skal på landkortet!

Geo-specialisten skal på landkortet!

GeoFit for fight!

GeoFit for fight!

Hvordan kan GIS understøtte kollektiv trafik?

Hvordan kan GIS understøtte kollektiv trafik?

KLs arbejde med kommunale implementeringer af grunddata

KLs arbejde med kommunale implementeringer af grunddata

Kvalificering af naturgenopretning med de frie geodata

Kvalificering af naturgenopretning med de frie geodata

Mapping Practices in Urbanism and Societal Change

Mapping Practices in Urbanism and Societal Change

Moving to OpenLayers 4

Moving to OpenLayers 4

Nye metoder, ny viden, nye borgere

Nye metoder, ny viden, nye borgere

Nyt arkiv om undergrunden ser dagens lys

Nyt arkiv om undergrunden ser dagens lys

Roskilde Festival – Holdninger, værdier og udfordringer

Roskilde Festival – Holdninger, værdier og udfordringer

Satellitterne er over os – der er bevægelse i rummet!

Satellitterne er over os – der er bevægelse i rummet!

Skatten på Grønland

Skatten på Grønland

Smart City – hvilken infrastruktur?

Smart City – hvilken infrastruktur?

Status på Datafordeleren

Status på Datafordeleren

Advanced Marine Asset Survey

Advanced Marine Asset Survey

ARE YOU READY Roskildeeee!

ARE YOU READY Roskildeeee!

Automatiske metoder til kvalitetskontrol af vandløb

Automatiske metoder til kvalitetskontrol af vandløb

Det offentlige kartgrunnlaget - Norges nye satsing på temadata

Det offentlige kartgrunnlaget - Norges nye satsing på temadata

Digitalisering af manuelle processer med offentlige data

Digitalisering af manuelle processer med offentlige data

Effektiv monitorering ved hjælp af åbne satellitdata

Effektiv monitorering ved hjælp af åbne satellitdata

Folketal.dk - den demografiske vidensbank

Folketal.dk - den demografiske vidensbank

Geodata-understøttet værdifastsættelse

Geodata-understøttet værdifastsættelse

GPS-registrering af socialt udsatte borgere i Odense

GPS-registrering af socialt udsatte borgere i Odense

Hvordan ved en vidensvirksomhed hvad, den ved?

Hvordan ved en vidensvirksomhed hvad, den ved?

Kan data skabe vækst for din virksomhed?

Kan data skabe vækst for din virksomhed?

Kan droneopmålte terrændata integreres i Danmarks Højdemodel?

Kan droneopmålte terrændata integreres i Danmarks Højdemodel?

Malstrøm: Et open source værktøj til skybrudsscreening

Malstrøm: Et open source værktøj til skybrudsscreening

Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen - og kommunen?

Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen - og kommunen?

Native apps på få minutter

Native apps på få minutter

Offshore vind og maritime spatiale data mod nye horisonter?

Offshore vind og maritime spatiale data mod nye horisonter?

OGCs Sensor Observation Server som bindeleddet i et standardiseret IoT-setup

OGCs Sensor Observation Server som bindeleddet i et standardiseret IoT-setup

Større virksomheders stationsnærhedseffekt

Større virksomheders stationsnærhedseffekt

Teknikken bag Datafordeleren

Teknikken bag Datafordeleren

Vurderingsmodel for de kommende ejendomsvurderinger

Vurderingsmodel for de kommende ejendomsvurderinger

Vær ikke en

Vær ikke en 'ID IoT' - det er bare dataindsamling i praksis

Web GIS – and the Science of Where

Web GIS – and the Science of Where

Why Linked data is a solution also for GIS and geodata

Why Linked data is a solution also for GIS and geodata

Brug af vector tiles i praksis

Brug af vector tiles i praksis

Brugen af ejendomsdata – i dag, i morgen og i fremtiden?

Brugen af ejendomsdata – i dag, i morgen og i fremtiden?

Droneopmålinger og CAD modeller i Danmarks Højdemodel

Droneopmålinger og CAD modeller i Danmarks Højdemodel

En fælles erhversdataportal for Greater Copenhagen

En fælles erhversdataportal for Greater Copenhagen

Få inspiration fra IoT-løsninger og landsdækkende netværk

Få inspiration fra IoT-løsninger og landsdækkende netværk

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

Kortlægning af blødbundsområder i Kattegat

Kortlægning af vertikale landbevægelser fra satellit

Kortlægning af vertikale landbevægelser fra satellit

Københavns Kommunes opfølgning på skybrudsprojekter

Københavns Kommunes opfølgning på skybrudsprojekter

Manuelle ejendomsvurderinger og GIS

Manuelle ejendomsvurderinger og GIS

Nybyggeriets placering de seneste 12 år

Nybyggeriets placering de seneste 12 år

Omkostningskort

Omkostningskort

Simulating Global Population Development and Climate Change

Simulating Global Population Development and Climate Change

Tværoffentligt samarbejde om terræn-, klima- og vanddata

Tværoffentligt samarbejde om terræn-, klima- og vanddata

Vandet løber både over og under broen

Vandet løber både over og under broen

Verdens største Smart City Big Data live lab

Verdens største Smart City Big Data live lab

Videoanalyse giver ny viden om trafikken

Videoanalyse giver ny viden om trafikken

Aktivitetsanalyser i store bygningskomplekser og byområder

Aktivitetsanalyser i store bygningskomplekser og byområder

DIAS – Copernicus Data and Information Access Service

DIAS – Copernicus Data and Information Access Service

Enkel produktion af vector tiles med nye funktioner

Enkel produktion af vector tiles med nye funktioner

Færre graveskader og gravegener for samfundet i fremtiden

Færre graveskader og gravegener for samfundet i fremtiden

Magelægsplanlægning i slumområder i ulande

Magelægsplanlægning i slumområder i ulande

Ny ejendomsvurderingsmodel med fokus på geodata

Ny ejendomsvurderingsmodel med fokus på geodata

OIS før, under og efter Grunddataprogrammet

OIS før, under og efter Grunddataprogrammet

Søtransport i den danske havplan

Søtransport i den danske havplan

Can Machine Control prevent digging damages?

Can Machine Control prevent digging damages?

Geodata i den virtuelle virkelighed

Geodata i den virtuelle virkelighed

Kvalitetsløft af GeoDanmark-data i forbindelse med ny ejendomsvurdering

Kvalitetsløft af GeoDanmark-data i forbindelse med ny ejendomsvurdering

Satellitdataanalyse

Satellitdataanalyse

Semiautomatisk generering af dybdekurver og lodskudsvalg til søkort

Semiautomatisk generering af dybdekurver og lodskudsvalg til søkort

Arktiske data til fremstilling af søkort – nu også fra rum

Arktiske data til fremstilling af søkort – nu også fra rum

Augmented Reality - Erfaringer fra felten

Augmented Reality - Erfaringer fra felten

Galileo and EGNOS benefits

Galileo and EGNOS benefits

Geokodning af bygninger i BBR

Geokodning af bygninger i BBR

Danmarks positioneringsinfrastruktur

Danmarks positioneringsinfrastruktur

Nye plandata til brug for ejendomsvurderingen

Nye plandata til brug for ejendomsvurderingen

Planlægning af lokal skybrudssikring

Planlægning af lokal skybrudssikring

Søopmåling i Danmark og Grønland

Søopmåling i Danmark og Grønland

Copernicus hav- og klimaændringstjenesterne

Copernicus hav- og klimaændringstjenesterne

Grøn LIDAR til kortlægning på lavt vand

Grøn LIDAR til kortlægning på lavt vand

GIS-baseret havplanlægning i Østersøregionen

GIS-baseret havplanlægning i Østersøregionen

Den danske MSDI (Marin Spatial DataInfrastruktur)

Den danske MSDI (Marin Spatial DataInfrastruktur)

Samarbejdet om Danmarks første havplan

Samarbejdet om Danmarks første havplan