Abstracts for Kortdage 2018

  • Alle
Analyser, der giver værdi i forvaltningen

Analyser, der giver værdi i forvaltningen

Anvendelse af geodata og GPS i Vejdirektoratets driftsudbud 2017

Anvendelse af geodata og GPS i Vejdirektoratets driftsudbud 2017

Bygningsinspektion med droner

Bygningsinspektion med droner

En national kortlægning af oversvømmelser fra vandløb

En national kortlægning af oversvømmelser fra vandløb

Et nyt Udinaturen for friluftsdata i Danmark

Et nyt Udinaturen for friluftsdata i Danmark

Forstå din bruger og lad dem fortælle dig deres behov

Forstå din bruger og lad dem fortælle dig deres behov

GIS-baseret beslutningsstøtte til bæredygtig havplanlægning

GIS-baseret beslutningsstøtte til bæredygtig havplanlægning

Hvad har geodata med DM i landevejscykling at gøre?

Hvad har geodata med DM i landevejscykling at gøre?

Illustrativ styling af lag - QGIS tips og tricks

Illustrativ styling af lag - QGIS tips og tricks

Markdræn til afløbssystemet, nationalt drænafstrømningskort

Markdræn til afløbssystemet, nationalt drænafstrømningskort

Nye ejendomsdata i drift – indhold, erfaringer og planer

Nye ejendomsdata i drift – indhold, erfaringer og planer

Nyt digitalt lærebogsprojekt om GIS og geodata

Nyt digitalt lærebogsprojekt om GIS og geodata

Plandata – et autoritativt grunddatasæt?

Plandata – et autoritativt grunddatasæt?

Rummet og Danmark anno 2018

Rummet og Danmark anno 2018

Satellitter i en kommunal kontekst

Satellitter i en kommunal kontekst

Single Photon Laserscanning - testprojekt Danmark og Sverige

Single Photon Laserscanning - testprojekt Danmark og Sverige

Smart City – mere end teknologi

Smart City – mere end teknologi

Termografisk trafik tracking – et døgns trafikadfærd i GIS

Termografisk trafik tracking – et døgns trafikadfærd i GIS

Vedligehold og kvalitetssikring af hydrologiske tilpasninger

Vedligehold og kvalitetssikring af hydrologiske tilpasninger

Copernicus

Copernicus' potentiale i natur- og miljøforvaltning

Deep learning på jordobservationsdata

Deep learning på jordobservationsdata

DMI’ klimaatlas

DMI’ klimaatlas

Effektiv bekæmpelse af invasive plantearter

Effektiv bekæmpelse af invasive plantearter

Effektiv renovering af vand-og spildevandsnet med satellitdata (Facillity management)

Effektiv renovering af vand-og spildevandsnet med satellitdata (Facillity management)

FME - fra Work Harder til Work Smarter

FME - fra Work Harder til Work Smarter

Hvordan sikres en optimal og valid rute for lastbiler?

Hvordan sikres en optimal og valid rute for lastbiler?

Højdemodel anvendt til prioritering af vejrabat afhøvling

Højdemodel anvendt til prioritering af vejrabat afhøvling

Kunden og leverandøren i krydsfeltet, hvor data mødes

Kunden og leverandøren i krydsfeltet, hvor data mødes

Kunsten at finde grønt i en verden af gråt

Kunsten at finde grønt i en verden af gråt

Kvalitet og effektivitet i felten med QGIS - gode driftskort

Kvalitet og effektivitet i felten med QGIS - gode driftskort

Nordjysk samarbejde omkring fælles friluftsdata

Nordjysk samarbejde omkring fælles friluftsdata

Ny GeoDanmark strategi: Danmark i udvikling

Ny GeoDanmark strategi: Danmark i udvikling

Nye målinger af luftkvaliteten i Aalborgs bymidte

Nye målinger af luftkvaliteten i Aalborgs bymidte

Nye offentlige ejendomsvurderinger og geografiske variable

Nye offentlige ejendomsvurderinger og geografiske variable

Open Source med GeoCloud 2

Open Source med GeoCloud 2

Retlige digitale kort

Retlige digitale kort

Seneste nyt om Galileo

Seneste nyt om Galileo

SpaceAcademy@DK: uddannelse og efteruddannelse indenfor rum

SpaceAcademy@DK: uddannelse og efteruddannelse indenfor rum

Teknisk masterplan og GIS

Teknisk masterplan og GIS

Veje med få husstande - en statistisk beskrivelse

Veje med få husstande - en statistisk beskrivelse

Visualisering - teknologien og overvejelserne bag designet

Visualisering - teknologien og overvejelserne bag designet

Borgerrettet lavbudget spildevandsplan på nettet

Borgerrettet lavbudget spildevandsplan på nettet

Climate Change as a Driver of Migration to the North?

Climate Change as a Driver of Migration to the North?

Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Hvordan holder EEA styr på drivhusgasserne i EU?

Hvordan holder EEA styr på drivhusgasserne i EU?

IoT dataanalyse med Python

IoT dataanalyse med Python

Kystbane prædiktion med neuralt netværk ved brug af geodata

Kystbane prædiktion med neuralt netværk ved brug af geodata

MarkskadeGIS - open source til beregning af erstatninger

MarkskadeGIS - open source til beregning af erstatninger

Når (geo)data går under cover

Når (geo)data går under cover

Nemmere adgang til satellitdata

Nemmere adgang til satellitdata

Remote sensing of eelgrass using OBIA and Sentinel-2 imagery

Remote sensing of eelgrass using OBIA and Sentinel-2 imagery

SDFE vil tættere på brugerne - Business Analytics

SDFE vil tættere på brugerne - Business Analytics

Selvkørende biler og geodata

Selvkørende biler og geodata

Smutturen.dk - til opdagelser i nærheden

Smutturen.dk - til opdagelser i nærheden

Vejen mod det datadrevne Nirvana

Vejen mod det datadrevne Nirvana

Vurderingsportalen: Formidling af de nye ejendomsvurderinger

Vurderingsportalen: Formidling af de nye ejendomsvurderinger

Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed

Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed

HJÆLP - vi er blevet lagt sammen!

HJÆLP - vi er blevet lagt sammen!

Hvorfor betale, når du kan hente det gratis på nettet?

Hvorfor betale, når du kan hente det gratis på nettet?

Kunstig intelligens til detektering af markgrænser

Kunstig intelligens til detektering af markgrænser

Ledelsesinformation efterspørger også kort!

Ledelsesinformation efterspørger også kort!

MOIST - satellitdata til optimering af markvanding

MOIST - satellitdata til optimering af markvanding

Ny GeoDanmark systemunderstøttelse

Ny GeoDanmark systemunderstøttelse

Storslåede resultater: Verdens (måske) bedste adressedata

Storslåede resultater: Verdens (måske) bedste adressedata

Danmarks veje binder os sammen - nu også digitalt

Danmarks veje binder os sammen - nu også digitalt

Fortæl historier med kort

Fortæl historier med kort

Frit tilgængeligt GIS giver et frisk pust til branchen

Frit tilgængeligt GIS giver et frisk pust til branchen

Machine Learning til bygningsgenkendelse

Machine Learning til bygningsgenkendelse

Skræddersyede GIS-analyser i værktøjskassen hos planlæggeren

Skræddersyede GIS-analyser i værktøjskassen hos planlæggeren

Øget produktivitetsgevinst vha. en fælles dataplatform

Øget produktivitetsgevinst vha. en fælles dataplatform

Deling af data skaber nye muligheder og bedre miljø

Deling af data skaber nye muligheder og bedre miljø

ForsyningsGIS i forandring

ForsyningsGIS i forandring

Nyt skibsrutesystem i Skagerrak og Kattegat

Nyt skibsrutesystem i Skagerrak og Kattegat

Skråfoto for hele Danmark som frie data

Skråfoto for hele Danmark som frie data

Strukturel tilstandsovervågning af bygningskonstruktioner

Strukturel tilstandsovervågning af bygningskonstruktioner

En GIS-baseret platform for grønlandske grunddataregistre

En GIS-baseret platform for grønlandske grunddataregistre

Fordelen ved én samlet dataløsning til GIS og BI

Fordelen ved én samlet dataløsning til GIS og BI

Har vi styr på TV- og brøndinspektioner?

Har vi styr på TV- og brøndinspektioner?

Nye plandata – Nye muligheder

Nye plandata – Nye muligheder

En tidssvarende og bedre koordinering af gravearbejder i LER

En tidssvarende og bedre koordinering af gravearbejder i LER

Nye autoritative adressedata og deres anvendelsesmuligheder

Nye autoritative adressedata og deres anvendelsesmuligheder

LER-loven er ændret – udfordringer for off. myndigheder

LER-loven er ændret – udfordringer for off. myndigheder

Digitalt Anlægskort - bedre koordinering af anlægsprojekter

Digitalt Anlægskort - bedre koordinering af anlægsprojekter

3D bymodel som kommunalt analyse- og formidlingssværktøj

3D bymodel som kommunalt analyse- og formidlingssværktøj

3DGIS – ikke kun en 3D-model!

3DGIS – ikke kun en 3D-model!

Byer er i 3D

Byer er i 3D

Medborgardialog i mobilen - Crowdsourcing med VR och 3D

Medborgardialog i mobilen - Crowdsourcing med VR och 3D

”Digitalt smarte bygninger”

”Digitalt smarte bygninger”